Hoppa till innehåll

Armatec leverade gaspanna till Cryo

När LKAB beslutade sig för att använda naturgas istället för olja som bränsle kontaktade man Cryo AB som är specialister på system för transport och distribution av flytande gaser. En ny terminal skulle byggas för att använda naturgas i pelletsverket MK3 i Malmberget.

Satsningen är ett led i ABs miljöarbete som bland annat syftar till att minska koldioxidutsläppen med 20 procent till år 2020. Dessutom kommer energianvändningen att minska med 20 procent räknat i energimängd per ton färdiga produkter.

Vi är ledande inom respektive område med vår specialistkunskap och kvalitetsprodukter som är anpassade efter olika kundkrav

Ett spännande projekt som resulterade i ett lyckat samarbete mellan systerföretagen Armatec och Kruge som båda ingår i Ernströmgruppen. I projektet som skulle genomföras på 30 veckor samarbetade Cryo med Armatec som levererade en transportabel panncentral med gaspanna, brännare och pannhus. För att säkerställa andra delar av leveranskvaliteten anlitades i sin tur Kruge. "Vi är ledande inom respektive område med vår specialistkunskap och kvalitetsprodukter som är anpassade efter olika kundkrav", berättar Thomas Carlson, projektledare på Armatec. "Företagen kompletterar varandra vilket skapar förutsättningar för gott samarbete. Tillsammans har vi ett brett erbjudande till olika aktörer i branschen", berättar Thomas vidare.