Hoppa till innehåll

Delad värme gör alla till vinnare

Delningsekonomin växer i samhället. Du kanske redan har hyrt ut din bostad via Airbnb eller anslutit dig till en bilpool för att kunna storhandla på helgerna. Men kan man dela på något så komplicerat som två fjärrvärmenät? Vattenfall i Vänersborg och Trollhättan Energi visar att det är möjligt. Näten är hydrauliskt oberoende, men förbundna via värmeväxlare. Att dela på värmen ökar nyttjandegraden av spillvärme och minskar behovet av panneldning.

Nära samarbete

Vargön Alloys är en av Europas största tillverkare av ferrolegeringar för stålindustrin. Sedan 1984 har Vattenfall i Vänersborg och Vargön Alloys ett samarbetsavtal om att spillvärme från produktionen på Vargön Alloys ska användas i Vattenfalls fjärrvärmenät. Utmaningen är att mängden spillvärme styrs av orderingången på Vargön Alloys. När produktionen har gått för fullt har mängden spillvärme ibland överstigit värmebehovet för nätet. Värdefull värme har då hamnat i Göta Älv.

Någon mil från Vänersborg ligger Trollhättan. Sedan början av 1990-talet har Vattenfall och Trollhättan Energi haft planer på att knyta ihop sina respektive fjärrvärmenät i Vänersborg och Trollhättan. Det projektet är nu i hamn. Tanken är att Vattenfall precis som tidigare drar fördel av spillvärmen från Vargön Alloys, men att Trollhättan Energi också tar del av värmen. Omvänt kan Trollhättan Energi förse Vattenfalls fjärrvärmenät med energi om produktionen på Vargön Alloys går ned.

Genom att koppla ihop fjärrvärmenäten ökar nyttjandegraden av spillvärmen från Vargön Alloys. Det gör att Trollhättan Energi inte behöver elda lika mycket flis och olja (mängden flis för att driva fjärrvärmenätet förväntas minska med 20 procent). Samtidigt slipper Vattenfall i Vänersborg att ta till oljeeldning direkt när produktionen på Vargön Alloys går ned. De kan i stället ta in värme producerad av biobränsle från Trollhättan Energi.

Stora växlare

Hur gör man för att koppla ihop två fjärrvärmenät? Det låter enkelt men kräver eftertanke. Vattenfall kör 120°C/16 bar och Trollhättan 110°C/16 bar. Det gör att näten måste vara hydrauliskt åtskilda. Energin överförs mellan näten med tre värmeväxlare om totalt 30 MW. Smaka på siffran. En vanlig bil ger cirka 100 kW. Det här är 300 gånger så mycket.

”Olika temperatur och tryck i fjärrvärmenäten gör att det krävs värmeväxlare”, säger Fredrik Nilsson, ingenjör på EPRO Energiprojekt i Västra Frölunda. ”Vid en viss temperaturnivå finns det till exempel risk att vatten övergår till ånga och då gäller andra regler för kontroll. Därför byter näten värme men inte vatten.”

Energibehovet styr hur många värmeväxlare som ska sättas in. Den första växlaren är på 6 MW och sedan går det att stega upp med 12 MW plus 12 MW vid behov. Det finns också en pumpstation i Trollhättan och en ackumulatortank ute vid Vargön Alloys för att kunna styra flödet och lagra spillvärmen. Ackumulatortanken bidrar ytterligare till att minska behovet av oljeeldning för att driva Vattenfalls fjärrvärmenät i Vänersborg.

Rejäl satsning

Den totala projektkostnaden ligger på cirka 115 miljoner kronor och anläggningen tas i drift senhösten 2017. Armatec har levererat värmeväxlare, regler- och kulventiler samt pumpar i en omfattning som gör att leveransen landar i mångmiljonklassen.

”Det kräver sina produkter att sköta en sådan här anläggning”, säger Frank Bengtsson på Rör & Energiteknik i Vänersborg. ”Men först ska de på plats och då måste leveranserna komma i tid. Det gör de med Armatec. Att det uppstår någon försening är ofrånkomligt i ett så här pass stort projekt, men då har deras försäljningschef Jan Klaamas ryckt in blixtsnabbt.”

Två samhällen. Två fjärrvärmenät. Ett gemensamt utnyttjande av spillvärme från industriell produktion. Att dela på värmen över kommungränserna gör alla till vinnare. Energibolagen, Vargön Alloys, miljön och inte minst alla företag och invånare i kommunerna. Delad glädje är dubbel glädje, som det brukar heta.

Några av de levererade produkterna

Jan Klaamas

Försäljningschef, Industri

031-89 01 45
jan.klaamas@armatec.se

Ventiler & Automation

En bra anläggning ska gå att styra tillförlitligt, dag ut och dag in. Vi erbjuder moderna och hållbara installationer.

Läs mer om konceptet

Värmeväxling & Ackumulering

Det blir allt viktigare att hushålla med energin i fastigheter. Vi utvecklar system för värme och varmvatten som är hållbara och som allt oftare kombinerar flera energikällor.

Läs mer om Värmeväxling