Hoppa till innehåll

Smält skrot ny värmekälla i Halmstad

När man tänker på Halmstad tänker man ofta på värme. Sommarsol som skiner från öppen himmel och glittrar över staden och stränderna vid Laholmsbukten. Numera går det också att tänka på en annan typ av värme i samband med Halmstad. Nämligen smart fjärrvärme på bas av spillvärme från metallpulvertillverkning. Armatec har varit med och levererat.

Höganäs AB tillverkar metallpulver som i nästa steg går att pressa samman till komponenter, till exempel kugghjul, eller att använda i industriella processer. På deras stålverk i Halmstad smälts skrot i en ljusbågsugn, 50 ton åt gången, som sedan finfördelas till metallpulver. Tidigare använde Höganäs kyltorn för avsvalning. Men att låta värdefull värme försvinna upp i himlen tilltalade varken ledningen för Höganäs eller för det kommunala energibolaget.

"Höganäs och Halmstad Energi och Miljö hade under en tid resonerat kring möjligheten att ta tillvara spillvärmen från produktionen för att värma bostäder", berättar Bo Andersson, Section Manager på ÅF Industry Division, som har varit djupt involverad i projektet. ”Tanken var att ersätta befintliga kyltorn med ett system som kunde överföra energiinnehållet i rökgaserna till det kommunala fjärrvärmenätet. Det kan låta enkelt, men som i alla projekt fanns det ett antal utmaningar som krävde kunskap och eftertanke.”

Värmeeffekten från kylningen till fjärrvärmenätet räcker för att värma 2500 villor av nyare snitt under ett helt år.

Stabil temperatur

Den största utmaningen var att smältugnarna på Höganäs stålverk inte är
igång hela tiden. Det ger en ojämn effekttillförsel – något som är svårt att
hantera i ett fjärrvärmenät. ”Rökgaserna håller en temperatur på 130 grader”, fortsätter Bo. ”Anläggningen tar ned temperaturen och lagrar värmen i ackumulatorer, som buffert för svängningarna. Det gör att temperaturen in till fjärrvärmeverket stabilt ligger kring 110–115 grader.”

Armatec har levererat ett antal komponenter till anläggningen. De mest framträdande är värmeväxlare från Alfa Laval för 20 MW värmeenergi och ett nyutvecklat tryckhållningssystem med frekvensstyrda pumpar. Andra exempel på produkter som ingick i leveransen är avstängningsventiler, reglerventiler, smutsfilter och säkerhetsventiler.

Smidig hantering

Teknisk Kundservice på Armatec har haft en central roll i Höganäs-projektet. Det rör sig om produkter i stora dimensioner och kvantiteter. Allt finns inte på lagerhyllorna, samtidigt som varje delleverans måste ske vid rätt tidpunkt för att inte försena projektet.

”Sedan drygt ett år tillbaka har vår tekniska kundservice en utökad roll”, säger Ulf Magnusson, teknisk säljare på Armatec. ”De har skött det här projektet med den äran. Allt har gått så bra som det bara kan göra – från offert och order till leverans och veckovis uppföljning. Självklart har våra duktiga ingenjörer också varit viktiga, genom att omvandla önskemål från beställaren till konkreta produkter och tekniska lösningar.”

Allt har gått så bra som det bara kan göra – från offert och order till leverans och veckovis uppföljning

Den 10 augusti 2016 var en stor dag för projektet. Då driftsattes anläggningen på riktigt, med ljusbågsugnarna på full effekt. Allt flöt på utan missöden. Tidigare tester före semestern, så kallade kalltester, hade indikerat att allt skulle gå bra.

Lösning för framtiden

Värmeeffekten från kylningen till fjärrvärmenätet är beräknad till 9 MW, men systemet är dimensionerat för en framtida kapacitet på 15 MW. Leveranserna till fjärrvärmenätet landar kring 50 GWh per år. Det räcker för att värma 2 500 villor av nyare snitt under ett helt år. Totalt ökar energiproduktionen i fjärrvärmenätet hos Halmstad Energi och Miljö med åtta procent tack vare spillvärmen från Höganäs stålverk. Det motsvarar den energimängd som gick förlorad till nätet när Pilkington lade ner sin fabrik i Halmstad för tre år sedan.

”Vi på Armatec vill vara med och bidra till att förverkliga det hållbara samhället tillsammans med politiker och företrädare för offentlig och privat sektor”, fortsätter Ulf.

Det här projektet är ett exempel på vår ambition och vi ser ett ökat intresse för energisnåla lösningar. Vårt initiativ med Effergi knyter ihop allt smart vi gör inom energieffektivitet.

Tidigare kunde den varma vattenångan från kyltornen kondensera och bilda ett tunt dimtäcke över Halmstad. Nu får solen chansen att titta fram ännu lite mer och fler hus får tillgång till återvunnen värme den kyliga delen av året. Tänk vilken skillnad som värme från smält skrot kan göra.