Hoppa till innehåll

Arbetet med Citybanan tuffar på

Citybanan är ett av Sveriges största och viktigaste byggprojekt – en sex kilometer lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm. När den står klar år 2017 har järnvägskapaciteten genom Stockholm fördubblats. Men många bitar ska falla på plats innan den första avgången går av stapeln. Vi på Armatec är med på ett hörn både på stationen Stockholm City och i själva tunnelarbetet.

För några år sedan fick YIT, numera Caverion, i uppdrag att flytta en fjärrvärmecentral i en fastighet till följd av tunnelbygget. Men istället valde man att installera två kompakta fjärrvärmecentraler från Armatec. Caverion är alltså en av entreprenörerna vid byggnationen av Citybanan och är leverantör av VVS- och sprinklerinstallationer till station Stockholm City. Dessutom ansvarar man för installationer inom kraft, belysning och automation till station Stockholm Odenplan. Byggnationen startade hösten 2013 och arbetet beräknas vara avslutat under 2016.

Ger fördubblad järnvägskapacitet

Åtta av tio järnvägsresor i Sverige börjar i, slutar i eller passerar Stockholm. De två spåren som byggdes 1871 har sett en utveckling från tio tåg per dygn till dagens 550, varav 60 procent är pendeltåg. Den gamla banan klarar helt enkelt inte av att hantera framtidens tågtrafik. Tack vare Citybanan blir pendeltågstrafiken betydligt tätare och punktligare. Den är dessutom en förutsättning för framtida utveckling av järnvägstrafiken i Stockholm och hela Sverige.

Två nya underjordiska pendelstationer

I Citybanan ingår två nya pendeltågsstationer, där resenärerna bekvämt kan byta till annan kollektivtrafik: Station Stockholm City som byggs under T-Centralen och station Stockholm Odenplan, som byggs under Odenplans tunnelbanestation. Station Stockholm City byggs under Blå linjen – på ett djup av 45 meter under mark och 35 meter under havsnivån. Stationen får tre entréer och två perronger med dubbelspår, så att två pendeltåg kan komma in i snabb följd vid samma perrong. Arbetena med Station Stockholm City startade i början på 2009. Fram till 2013 pågick bergarbetena och därefter började inredningen av stationen.

Det känns tryggt att anlita Armatec då de har ett brett produktprogram och bra support

Undercentral från Armatec

Tomas Eriksson, arbetschef på Caverion, ger en lägesbeskrivning. – Vi har avslutat en liten del av projektet som går under arbetsnamnet ”krysset”. Rör har dragits till västra och östra plattformen och Armatec har levererat en undercentral och övriga produkter som behövs för att värmesystemet ska bli effektivt och pålitligt. Arbetet i tunnelsystemet har inte kommit igång än men även där kommer vi att installera produkter från Armatec, bland annat i fläktrummen. Det känns tryggt att anlita Armatec då de har ett brett produktprogram och bra support. Dessutom är det smidigt att kunna beställa.

Fakta om Citybanan

 • Budget 16,8 miljarder kronor (prisnivå 2007– 01)
 • Klart 2017
 • 6 kilometer tunnel, 1,4 kilometer järnvägsbro i Årsta
 • 2 nya stationer: Stockholm City och Stockholm Odenplan
 • Fördubblar spårkapaciteten genom Stockholm
 • Ger tätare, punktligare och snabbare tågförbindelser i Stockholmsregionen och i hela landet
 • 30 hötorgsskrapor – så mycket plats tar alla schaktmassor, mest berg, som återanvänds
 • 3 hötorgsskrapor betong går åt till bygget

Källa: Trafikverket

Detta levererade Armatec

 • Tvåstegskopplad fjärrvärmecentral med 3 000 kWh värme och 565 kW på varmvatten
 • Specialbyggd ackumulatortank i rostfritt stål (2000l)
 • En stor mängd vridspjällsventiler och andra avstängningsventiler i olika material och dimensioner
 • Flera expansionskärl med tillbehör
 • Olika typer av mätare med tillbehör