Hoppa till innehåll

Ineos – plastigt samarbete som vinner i längden

Vad vore livet utan mångsidiga, lättanvända och slitstarka plastprodukter? Lite tråkigare och krångligare kanske. Armatec har ett långt och givande samarbete med kemiföretaget Ineos som tillverkar PVC (polyvinylklorid), det plastmaterial som har flest användningsområden.

Stenungsund i Bohuslän är en av landets viktigaste orter när det kommer till kemisk industri. Det beror främst på stadens kustnära läge som gör det lätt för stora tankfartyg att lossa och lasta i direkt anslutning till de tillverkande företagen. Ineos är världens tredje största kemiföretag, med 15 500 anställda på fler än 70 produktionsenheter över hela världen. Ineos ChlorVinyls utgör ett affärsområde inom koncernen och är en betydande klorproducent och global ledare inom klorderivat samt Europas största PVC-producent och en betydande aktör inom vinylkloridmonomer (VCM). Ineos ChlorVinyls anläggning i Stenungsund började sin verksamhet 1967 och ingår sedan 1 februari 2008 i Ineos.

PVC sparar oljeresurser

Produktionen sker i tre steg. Först tillverkas klor och lut av koksalt och elenergi, därefter vinylklorid av klor och eten och slutligen PVC. Tillverkningen av PVC och lut sker med vanligt koksalt och eten som kommer från olja. Koksaltet (natriumklorid) finns i nästan obegränsade mängder i havet och berggrunden. Vid tillverkning av PVC används endast 43 procent eten, resten är salt. Det betyder att PVC sparar oljeresurser jämfört med andra plaster som enbart tillverkas med eten.

Säkerhetsventiler och pumpar

Armatec levererar säkerhetsventiler av flera olika sorter till Ineos processer. Behoven varierar beroende på vilken fluid som ska avsäkras, hur stor kapacitet som krävs, temperatur och tryck med mera. Ineos behöver allt från små säkerhetsventiler av rostfritt stål till stora höglyftande ventiler i olika material. Dessutom levererade Armatec vätskeringskompressorer från SIHI när Ineos uppdaterade sin pumppark för VCM-fabriken. Lars Andersson, teknisk inköpare på Ineos, har jobbat med Armatec i många år. – Jag köper främst in säkerhetsventiler som behövs på många ställen i produktionen. Jag har även börjat köpa pumpar nu när Armatec representerar SIHI på den nordiska marknaden. Senast blev det två så kallade avblåsningspumpar som fyller en viktig funktion vid polymiseringen av vinylkloriden. Vi polymiserar cirka 90 procent av vinylkloriden, resten återförs till lagringstankar med hjälp av avblåsningspumpar från SIHI. Lars ser fram mot ett utökat samarbete med Armatec. – Att Armatec levererar högklassiga ventiler är en gammal sanning. Nu när de även erbjuder pumpar och service på dessa lär vi få ännu mer kontakt i framtiden.

Spännande framtidsbransch för unga talanger

För unga talanger Framtiden för den kemiska industrin ser ljus ut och en viktig utmaning för Ineos är att locka till sig unga talanger som vill vara med och utveckla verksamheten. Tillsammans med Stenungsund kommun och några andra företag har man därför startat upp Molekylverkstan Science. Målet med denna verksamhet är att skapa förutsättningar för en hållbar framtid genom att stimulera till ökad kunskap inom naturvetenskap och teknik. I verkstaden går det att undersöka olika naturvetenskapliga områden och experimentera i ett kemilabb. Tanken är att väcka nyfikenhet och förklara fenomen hos kemiska reaktioner, produkter och material som används i vardagen och som har sitt ursprung från plast- och kemiföretag

Detta levererade Armatec

Säkerhetsventiler: AT 4546, AT 4575 m fl
Pumpar: två SIHI LPHX 60527