Hoppa till innehåll

Nu förenar vi våra krafter inom fastighetsautomation

Två kunskapsföretag. Ett erbjudande. Armatec och Erab skapar unika möjligheter för dig att effektivisera din fastighet.

Armatec och Erab knyter ihop lösningen från källare till moln, från undercentral till mätning och debitering. Vår kombination av teknisk förståelse för helheten och hög personlig service ger dig trygghet hela vägen. Vi hjälper dig styra och reglera resurs- och energiåtgång.

Rätt produkter och rätt teknik för styrning, analys och optimering är grunden. Lägg därtill kunskap om flödesteknik i fastigheter för lägre energiåtgång och bättre inneklimat. Armatec ger dig tillgång till bred teknisk kunskap och rätt kvalitetsprodukter. Erab förser dig med öppna och flexibla lösningar. Teknik för att sköta såväl daglig drift som långsiktig datainsamling – för en eller flera fastigheter.

  • Erabs styrsystem är enkelt och kostnadseffektivt att installera i befintliga som nya byggnader. Systemet är obegränsat, utbyggbart och funktioner anpassas efter kundens önskemål samt säkrad för framtida tekniska förändringar.
  • Bra mätvärden kräver bra mätare. Modern mätteknik handlar om att samla in, bearbeta och presentera mätdata. Vi ser till att du får veta ännu lite mer, ännu lite bättre. Att mäta ger konkreta kostnadsbesparingar och ett mindre avtryck på miljön.
  • Få full kontroll över fastighetens inomhusklimat med temperaturmätning. Bättre boendekomfort och minskade energikostnader.
  • Få kontroll och övervaka din fastighet, vilket gör att du proaktivt kan upptäcka och återgälda fel innan de uppstår.
  • I vår molnbaseradetjänst visualiserar och optimerar du drift, övervakning och underhåll.
  • Prognosstyrning hjälper dig att ytterligare optimera energianvändningen i din fastighet.

Vi digitaliserar flödet i din fastighet

Upptäck Armatec och ERABs unika erbjudande inom fastighetsautomation. Du kan spara 10-15% energi per fastighet, kontakta oss så berättar vi hur.

Klimatsmarta fastigheter behöver digitaliserade flöden

Ungefär 20 procent av Sveriges energianvändning går till att värma och kyla bostäder och lokaler. Klimatsmart flödesteknik kan kapa förbrukningen med 10-15 procent per fastighet.

Läs mer om applikationen

Styr efter prognos

Bättre inomhusklimat och upp till tio procent lägre energiåtgång. Du har mycket att vinna på att styra tillförseln av värme efter aktuell väderprognos. Vi vet hur man gör.

Läs mer om applikationen

Styr en eller flera fastigheter

Ett standardiserat reglersystem är ofta tillräckligt i bostadsfastigheter med upp till femtio lägenheter. Vi ser till att du får ett lätthanterligt system med de funktioner du behöver. Eller vinn skalfördelar genom att knyta ihop flera bostadsfastigheter inom ett område. Vi skapar ett moduluppbyggt system som är enkelt att använda. Övervakning via internet.

Läs mer om applikationen

Amed Akbulut

Energicontroller/ Försäljning Erab system

08-12148817
amed@erab.com

Viktor Berggren

VD / Försäljning Kalkyl / Projektledning

08-12148802
viktor.berggren@erab.com

Pia Johansson

Head of Customer experience

031-89 01 28
pia.johansson@armatec.se