Hoppa till innehåll

Välj special som standard för ackumulering

Det finns mängder av skäl att lagra värme eller kyla i ett välisolerat kärl. Till exempel ta vara på uppvärmt vatten från solfångare eller överskottsvärme från industriell produktion. Nu är ackumulatortankar rätt stora produkter och ingår som en del av ett större tekniskt system. Därför är det klokt att satsa på specialanpassade tankar.

Smidig hantering

En ackumulatortank mäter ofta 2-3 meter på höjden och har en diameter om 1-2 meter. Det gör det till svåra pjäser att baxa in i både nya och befintliga teknikrum. Smala dörröppningar och en snårskog av produkter och ledningar spär på utmaningen ytterligare. Om du väljer en standardtank måste ofta något annat flytta på sig för att du ska få tanken på plats.

Armatec säljer standard och specialanpassade tankar. Vi kan till exempel leverera din tank utan isolering eller med isolering med avtagbara sidostycken eller krok för kranmontage. Alltid med önskad typ av anslutning, som flänsar eller gängor. Små detaljer som ger stor tidsbesparing.

Några typfall

När ackumulatortanken är på plats gäller det att koppla in den rätt. I system med variabelt flöde, till exempel via radiatortermostater eller rumsreglering av golvvärmen, är det bäst att parallellkoppla tanken med värmepumpen. Om systemflödet är större än flödet genom värmepumpen är det bättre att seriekoppla tank och pump på utgående ledning.

”En vanlig kundfråga är vilken ackumulatortank man ska välja”, säger Viktor Hansson, Marknads- och Produktansvarig på Armatec. ”Det beror på vad tanken ska användas till, för tappvarmvatten eller som köld- eller värmebärare, och i vilken typ av anläggning. Vi är gärna med i processen att hitta rätt tank.”

Jämnare drift

Ett annat användningsområde för ackumulatortankar är som utjämningskärl i värme- och kylsystem. Det ger värmepumpen eller kylmaskinen en volym att arbeta mot, så att den slipper slå av och på hela tiden med längre livslängd och bättre prestanda som följd. Det går också att använda tankar för att lagra kylenergi från frikyla. Ofta kräver det stora volymer, eftersom temperaturspannet man har att arbeta med är så litet.

Satsa på special

Nyttan med en ackumulatortank må låta enkel – en behållare lagrar värme eller kyla. Men att välja rätt tank, få den på plats och installera den korrekt är en konst i sig. Armatec kan den konsten och vi delar gärna med oss av vår kunskap till dig. Oavsett typ av applikation och anläggning ser vi till att du får en tank som är anpassad efter dina behov. Att tänka special i stället standard gör skillnad. Om inte förr, så den dagen när tanken ska in genom den där aningen för smala dörröppningen.