Hoppa till innehåll

Ska du välja standard eller kundanpassad?

Det finns inget generellt recept när du ska välja en standardiserad respektive en specialbyggd central för fjärrvärme eller fjärrkyla. Varje projekt är unikt, varje kundbehov individuellt. Med det sagt finns det ett par saker att tänka till kring för att hitta en central som passar.

Flytande gräns

Det är relativt enkelt att hitta en standardiserad central som passar fjärrvärmesystem med små rördimensioner och låga flöden. Konsekvenserna vid en feldimensionering blir också begränsade, om än oönskade, sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Att välja en standardiserad central ger ofta ett lägre inköpspris och kortare leveranstid.

Så fort systemen växer i rördimension och flödesnivåer talar allt mer för en specialbyggd central. Inte minst fjärrkyla innebär ofta stora dimensioner, och samtidigt höga krav på liten differens i temperatur mellan primär- och sekundärsida för att nå en hög returtemperatur. Att satsa på en kundanpassad central ger ofta fördelar i form av låg energiåtgång, behagligt inneklimat och utebliven strafftaxa till energibolag kopplad till returtemperatur.

Välj valfrihet

När du väljer Armatec får du valfrihet. Vi erbjuder numera ett bredare sortiment och tydliggör att vår produktportfölj innehåller allt från standardenheter till kundanpassade och flexibla enheter som Armatec Maxi Flex. Det gör det lätt att hitta rätt sorts central beroende på vilka behov som just din kund har inom fjärrvärme eller fjärrkyla.

Våra produktspecialister bistår gärna med råd. De kan också visa dig exempel på relaterade produkter, till exempel expansionskärl, som finns i vårt sortiment och som ger dig fördelar i ditt projekt som helhet. Du kan också själv bygga på din kunskap genom vår kunskapsguide om värmeväxling som finns på vår webbplats (armatec.se).

Läs mer

Mer av allt inom fjärrvärme och fjärrkyla
Fem tips för bättre fjärrvärme eller fjärrkyla

Kunskapsguide Värmeväxling

Att välja rätt värmeväxlare kan vara svårt. Våra kunskapsguider beskriver vikten av en korrekt dimensionerad värmeväxlare, hur AHRI gör skillnad samt reder ut andra vanliga frågetecken kring värmeväxling.

Lär dig mer