Hoppa till innehåll

Mer av allt inom fjärrvärme och fjärrkyla

Nu vrider vi upp tempot i vår satsning på marknadens bästa kunskap och sortiment inom fjärrvärme och fjärrkyla. Det blir mer kunskap över hela linjen från föreskrivande led till installation och underhåll. En ny indelning av centraler utifrån grad av flexibilitet gör det också enklare för dig att hitta rätt central.

Mer kunskap

Det är allt knepigare att hitta rätt central för fjärrvärme och fjärrkyla. Myndigheter och beställare ställer allt högre krav på energieffektiva lösningar. Energibolagen pressar på med strafftaxor för att få rimliga returtemperaturer. Samtidigt finns det en mängd centraler att välja mellan. Hur ska man hitta rätt bland alla påverkande faktorer och valmöjligheter?

Nu gör vi det enklare för dig att hitta rätt central. Ett led i det är att vi bjuder på mer kunskap på vår webbplats, till exempel i form av en nyskriven kunskapsguide om värmeväxling. Du får bland annat ta del av hur värmeöverföring fungerar, när och var fjärrvärme och fjärrkyla är lämpligt samt praktiska tips kring underhåll.

Större valfrihet

Vi erbjuder också ett bredare sortiment och tydliggör att vår produktportfölj innehåller allt från standardenheter till kundanpassade och flexibla enheter som Armatec Maxi Flex. Ju större rördimensioner och flöden, desto mer talar för en specialbyggd central. Det kan ge ett något högre inköpspris och en något längre leveranstid, men i gengäld når du långsiktiga fördelar i form av låg energiåtgång, behagligt inneklimat och utebliven strafftaxa till energibolag kopplad till returtemperatur.

En nyhet är också att vi numera förser alla våra centraler med växlare från Alfa Laval. Det innebär hög produktkvalitet och växlare som är certifierade av AHRI – ett oberoende institut som garanterar växlarprestanda enligt specifikation.

Våra produktspecialister ger dig gärna råd om produktval och tips om relaterade produkter, till exempel expansionskärl, för dina projekt. Välkommen att höra av dig!

Läs mer

Ska du välja standard eller kundanpassad?
Fem tips för bättre fjärrvärme eller fjärrkyla

Kunskapsguide Värmeväxling

Att välja rätt värmeväxlare kan vara svårt. Våra kunskapsguider beskriver vikten av en korrekt dimensionerad värmeväxlare, hur AHRI gör skillnad samt reder ut andra vanliga frågetecken kring värmeväxling.

Lär dig mer