Hoppa till innehåll

Handböcker och Broschyrer

Våra handböcker och broschyrer besvarar många av de frågor du kan tänkas ha när det kommer till Värmeväxling & Ackumulering. Ta del av den kunskap vi samlat nedan.

Handbok Beredning av tappvarmvatten

Den här handboken hjälper dig att välja rätt system för tappvarmvattenberedning samtidigt som den belyser aktuell lagstiftning.

Läs mer om Beredning av tappvarmvatten

Broschyr Ackumulatortankar

Det kan vara svårt att veta anläggningens behov av varmvatten. I denna brochyr kan du hitta ackumulatortankar för alla behov.

Läs mer om ackumulatortankar

Broschyr Alfa Laval

Nu när vi säljer Alfa Lavals värmeväxlare och system för applikationer inom fjärrvärme och fjärrkylning är vårt sortiment komplett.

Läs mer om Alfa Laval-sortimentet

Broschyr Nu ökar vi gapet

Armatecs broschyr förklarar varför stor temperaturdifferens mellan fram- och returledning är viktigt samt varför AHRI-certifierade värmeväxlare ger trygghet.

Läs mer om vikten av ökat gap

Broschyr Installationsmaterial

När det gäller installationsmaterial vid nybyggnation uppfyller våra system, produkter och tjänster alltid gällande krav på kvalitet och miljö.

Läs mer om installationsmaterial

Prefabricerade Centraler

Vi utgår ifrån beprövade principlösningar på prefabenheter som vi tillsammans med kunden utvecklar till en unik kundcentral.

Läs mer om våra prefabricerade centraler
Effergi

Broschyr Effergi Fjärrvärmecentraler

Effergi fjärrvärmecentraler - Optimerade för fastigheter med höga miljökrav.

Läs mer om Effergi fjärrvärmecentraler

Värmeguiden Alfa Laval

Alfa Laval har tagit fram Värmeguiden för att hjälpa dig att hitta rätt produkt för din VVS-tillämpning.

Läs Alfa Lavals Värmeguiden

Beställ trycksaker

Du känner väl till Armatecs omfattande kunskapsbank? Om du vill ta del av våra mest populära handböcker och broschyrer kan du smidigt och enkelt beställa dem i tryckta exemplar.

Vidare till beställning av trycksaker