Hoppa till innehåll

Utbildning

Seminarie om energieffektiva undercentraler för fjärrvärme och fjärrkyla

Under 2016 har Armatec haft flertalet seminarier på temat "Nu ökar vi gapet" där vi berör frågor som Vad kan man göra för att minska returtemperaturen till fjärrvärmenätet? Hur stor inverkan på energieffektiviteten har optimeringen av växlare och komponenter? Och varför är det särskilt viktigt att välja AHRI-certifierade värmeväxlare till fjärrkylcentraler?

Armatec vet hur du ökar temperaturskillnaden mellan fram- och returledning - tillsammans kan vi göra skillnad för dina kunder och bidra till ett hållbart samhälle.

Nu ökar vi gapet

Röster från seminarium i Göteborg den 18 april 2016. Rolf Jönsson, Alfa Laval.

Gör en intresseanmälan till ett av Armatecs utbildningstillfällen!