Hoppa till innehåll

Nedladdning av trycksaker

Armatec Handböcker

Handbok Ånga och kondensat

Här behandlar vi ånga och återledning av kondensat i industrianläggningar, ger teoretisk information kring området samt råd vid val av armatur.

Läs mer om ånga och kondensat

Handbok Reglering

Vi förklarar de grundläggande begreppen inom processreglering och förmedlar kunskap om reglerventilen, dess inverkan på regleringen och komponenterna omkring.

Läs mer om reglering

Tryckavsäkring

Denna handbok vägleder bland annat användare, konstruktörer och konsulter kring avsäkring av tryckbärande anordningar.

Läs mer om tryckavsäkring

Handbok Beredning av tappvarmvatten

Den här handboken hjälper dig att välja rätt system för tappvarmvattenberedning samtidigt som den belyser aktuell lagstiftning.

Läs mer om Beredning av tappvarmvatten

Handbok Säkerhetsutrustning

Handboken behandlar säkerhetsutrustningar för varmvattenpannor, hetvattenpannor och värmeväxlare för både varmvatten och hetvatten.

Läs mer om Säkerhetsutrustning

Handbok Takavvattning

Få insikt i hur man bäst projekterar fullflödessystem och ta del av diskussionen om varför nederbördsintensiteten bör ökas och att bräddavlopp bör vara obligatoriska.

Läs mer om takavvattning

Handbok Vätskeburen kyla

Vårt kylbehov ökar i takt med klimatförändringarna. Samtidigt ställer vi allt högre krav på komforten inomhus. Här får du en översikt över de vanligaste förekommande köldbärarna för indirekta kylsystem samt underlätta gällande val av systemlösning och materialval.

Läs handbok Handbok Vätskeburen kyla

Armatec broschyrer och foldrar

Broschyr Nu ökar vi gapet

Armatecs broschyr förklarar varför stor temperaturdifferens mellan fram- och returledning är viktigt samt varför AHRI-certifierade värmeväxlare ger trygghet.

Lär dig mer om vikten av ökat gap

Broschyr Ventiler och Automation

Inom automationsområdet utgör rätt valt manöverdon skelettet i din process. Vi hjälper dig att välja rätt

Läs mer om Ventiler & Automation

Installationsmaterial

När det gäller installationsmaterial vid nybyggnation uppfyller våra system, produkter och tjänster alltid gällande krav på kvalitet och miljö.

Läs mer om installationsmaterial

Värmeguiden Alfa Laval

Alfa Laval har tagit fram Värmeguiden för att hjälpa dig att hitta rätt produkt för din VVS-tillämpning.

Läs Alfa Lavals Värmeguiden

Broschyr Pannanläggningar

Vi är experter inom Pannor och Säkerhet. Ta del av vårt breda erbjudande inom Pannanläggningar i denna broschyr.

Titta närmare på vårt erbjudande inom Pannanläggningar

Broschyr Fjärravläsningssystem

Tillförlitliga mätvärden kräver bra mätare, men modern mätteknik handlar även om att samla in, bearbeta och presentera mätdata. Vi ser till att du får veta ännu lite mer, ännu lite bättre.

Läs mer om fjärravläsningssystem

Broschyr Kallvattenmätning

Vi har kallvattenmätare med noggrann mätteknik som förenklar din avläsning.

Läs mer om kallvattenmätning

Ansluta servicevätska för SIHI-pumpar

Här finner du information om vakuumfunktion, installationsvarianter vad som är viktigt att tänka på vid start/stopp samt kavitation.

Ta del av dokumentet Ansluta servicevätska för SIHI-pumpar

Genväg till Teknisk hjälp

Ta del av alla praktiska verktyg och hjälpmedel vi har att erbjuda under avsnittet Teknisk hjälp.

Teknisk hjälp