Hoppa till innehåll

Sänk returtemperaturen

Vi kramar ut mesta möjliga energi ur fjärrvärmesystemet till din fastighet. Det minskar din returtemperatur och därmed risken att behöva betala strafftaxor till energibolagen.

En låg returtemperatur tillbaka till fjärrvärmenätet gynnar både fastighetsägare och energibolag. Ju mer energi som kommer fastigheten till nytta, desto bättre blir komforten för brukarna per investerad krona och desto mer effektiv blir fjärrvärmeanläggningen. För fjärrkyla gäller det omvända: Att temperaturen tillbaka ska vara så hög som möjligt.

Du får en stor temperaturskillnad mellan fram- och returledning genom att minska flödet på distributionssidan. Bra värmeväxling är en nyckelfaktor och det gäller att växlaren presterar enligt specifikation. Håll utkik efter AHRI-certifiering. Då vet du att en oberoende part har testat och godkänt värmeväxlarens prestanda.

Värmeväxlare med tomgångsfunktion minskar tomgångsflödet samtidigt som det ändå finns varmvatten redo när behovet är som störst. Andra sätt att minska flödet är prognosstyrning av inomhustemperaturen och en noggrann injustering av systemet. Korrekt dimensionerade komponenter är också viktigt för att undvika överflöden och felaktig reglering.

Armatec har kunskapen och produkterna. Låt oss arbeta tillsammans för bättre energiutbyte i fjärrvärmenät.

Testa vår simulator: Vad vinner du på låga returtemperaturer? Centralprovaren

Läs mer i vår folder: Nu ökar vi gapet

Nu ökar vi gapet

Armatec förklarar varför stor temperaturdifferens mellan fram- och returledning är viktigt samt varför AHRI-certifierade värmeväxlare ger trygghet.

Läs mer om vikten av ökat gap