Hoppa till innehåll

Klimatsmarta fastigheter behöver digitaliserade flöden

Ungefär 20 procent av Sveriges energianvändning går till att värma och kyla bostäder och lokaler. Att isolera mer, byta ut fönster och se över installationer är vanliga och för det mesta relevanta åtgärder. Klimatsmart flödesteknik kan bidra ytterligare och kapa förbrukningen med 10-15 procent per fastighet.

Tuffa mål

De svenska energi- och klimatmålen anger att energianvändningen ska vara 50 procent effektivare 2030 jämfört med 2005. Likaså att elproduktionen 2040 ska vara 100 procent förnybar. Det är en uppgift som heter duga för fastighetssektorn. En rapport från Navet Analyticsindikerar att 700 000 lägenheter kräver insatser för attbli mer energieffektiva.

Men det finns åtgärder med potential till snabb förbättring. Att digitalisera sina flöden i fastigheten är en av dem. Genom att kombinera kunskap om flödesteknik och automation med rätt produkter inom mätning och reglering kan man spara 10-15 procent per fastighet.

Från källare till moln

Den digitala utvecklingen gör att nästan allt känns möjligt – och faktiskt är möjligt. Men digitalisering av alla flöden i en fastighet börjar i källaren. Med rätt produkter för att styra alla flöden och mäta hur olika delar av anläggningen presterar. Produkter av hög kvalitet som arbetar med hög precision. Att hitta kvalificerade produktleverantörer är en paradgren inom Armatec.

Sedan är det dags att arbeta sig vidare upp genom fastigheten. Det handlar om att skapa system för att samla in mätdata för analys och individuell debitering av förbrukning.Likaså om att styra värme- och kylbehovet efter aktuell väderprognos. All data läggs i molnet – lätt åtkomlig var man än befinner sig via dator eller mobil. Perfekt för allt från daglig övervakning till när det är dags att ta ut rapporter och energistatistik.

Ständig förbättring

En fastighet med digitaliserade flöden är redo för framtiden. Enkel att trimma i takt med nya tekniska framsteg som skaparännu fler möjligheter till energieffektivisering. Det finns också en ekonomisk aspekt. Fastigheter med hållbara tekniska lösningar utgör en bättre säkerhet för banker och finansinstitut, som därmed kan erbjuda lägre låneräntor. Att välja hållbart är inte per automatik en dyrare väg, utan något som i stället kan frigöra ekonomiska resurser.

Digitalisering av flöden i fastigheter är ett viktigt område inom klimatsmart flödesteknik.Har du några fastigheter som behöver hushålla bättre med energin? I så fall, ta chansen och hör av dig till oss. En pratstund på en timme brukar räcka för att identifiera förbättringsområden.

Klimatsmart flödesteknik gör skillnad inom både bygg och industri

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete