Hoppa till innehåll

Styr en eller flera fastigheter

Ett standardiserat reglersystem är ofta tillräckligt i bostadsfastigheter med upp till femtio lägenheter. Vi ser till att du får ett lätthanterligt system med de funktioner du behöver. Eller vinn skalfördelar genom att knyta ihop flera bostadsfastigheter inom ett område. Vi skapar ett moduluppbyggt system som är enkelt att använda. Övervakning via internet.

Comprobo- Överordnat Styrsystem

ERAB Comprobo är en larm- och driftserver för fastighetsbranschen. Larmdelen består av att den registrerar, loggar och distribuerar larm, och driftdelen av att den utför insamling, lagring och analys av drift- och energidata.

Det är ett webbaserat och fabrikatsoberoende system, och bygger på öppna standarder. Comprobo är utvecklat för att fungera med ett minimum av inställningar men med möjlighet att göra många
ytterligare inställningar om användaren så önskar.

  • Larmhantering. Ta emot och vidarebefordra larm, styrning av larmmottagare samt historik och statistikfunktioner för larm.
  • Datainsamling och presentation av driftdata, från fastigheters styrsystem och andra typer av TCP/IP kommunicerande apparater.
  • Rapportfunktion. Verktyg för rapport av insamlade data, driftstatistik, exempelvis förbrukning av vatten-, el- och värmeenergi.
  • E-signatur. Beräkning av fastigheters energieffektivitet.
  • Portalfunktion. Länkar i webbgränssnittet till enheter

Molnet

Samla mätdata i molnet. I vår molnbaserade tjänst visualiserar och optimerar du drift, övervakning och underhåll.

Läs mer om Comprobo

Comprobo - Överordnat Styrsystem

ERAB Comprobo är en larm- och driftserver för fastighetsbranschen. Det är ett användarvänligt system för samordning av driftstatistik och larmhantering. Larmdelen registrerar, loggar och distribuerar larm och driftdelen utför insamling, lagring och analys av drift- och energidata.

Logga in