Hoppa till innehåll

Spara 10-15% på din kostnad för uppvärmning! Erab har lösningen.

Vår affärsidé är enkel: Egna produkter för styr- regler och övervakning av pannor och fjärrvärme. Egna internetbaserade lösningar för effektiv energianvändning i fastigheter. Alltid använda miljöanpassade lösningar vid val av materiel i ingående komponenter. Certifierat kvalitetssystem enligt EG direktiv 97/23/EC, utfärdat av Kiwa.

Du har en teknisk utmaning. Vi har mängder av kunskap och produkter. Våra koncept visar hur och var vi kan tillföra nytta. Varje teknisk lösning är anpassad efter dina behov.

Koncept

Pannsystem

Övervakning och reglerutrustning för fjärrvärmecentraler, värmepannor och ångpannor.

Till produkterna

Fastighetsautomation

Övervakning och reglerutrustning för fjärrvärmecentraler, värmepumpar & luftbehandlingsaggregat.

Till produkterna