Hoppa till innehåll

Styr efter prognos

Prognosstyrning, lägre energiförbrukning och bättre inneklimat.

Utnyttja byggnadens lagrade energi

Klimatet påverkar byggnader bland annat beroende på dess placering, höjd, byggår, klimatskal och användningssätt. Byggnadens material och konstruktion påverkar också kraven på energitillförsel och hur mycket värme byggnadskroppen kan lagra för att uppnå önskad komfort. Med en kompenserad utetemperatur baserad på byggnadens förutsättningar skapar prognosstyrningen en energitillförsel i rätt mängd i rätt tid. På så sätt kan man utnyttja byggnadens lagrade energi för att förhindra övertemperering och spetsa med värme i tid, vilket ökar komforten. Vi kombinerar beräkningar av byggnadens energitekniska egenskaper med detaljerade prognoser för temperatur, sol, vind och nederbörd. Resultatet blir en styrsignal till fastighetens värmesystem baserad på en specialanpassad prognos som timme för timme tar hänsyn till byggnadens förmåga att lagra värme och kommande väderförändringar.

Rätt mängd vid rätt tid

Prognosstyrning gör det möjligt att utnyttja energi som sol- och internvärme samt att kompensera mot nedkylning i blåsigt väder. Tekniken ser till att rätt mängd energi tillförs för att hålla en konstant och önskad inomhustemperatur. Genom att undvika övertemperaturer när det är soligt är det inte nödvändigt att vädra bort redan betald värme - eller ännu värre - kyla bort överskottet med dyr elenergi.

Så fungerar prognosstyrning i praktiken

Givare Radiatortemp* Befintlig utomhusgivare Befintlig reglercentral Prognos mottagare* AT8499PROGNOS Prognosmottagare inkl. framledningsgivare * Prognosmottagaren installeras i befintligt värmesystem när det årliga abonnemanget undertecknats. En styrsignal som innehåller data om byggnadens energibalans, samt detaljerad prognosinformation för de kommande 12 timmarna, skickas två gånger per dygn. Mottagaren tar emot styrsignalen och ser till att uppvärmningen alltid ligger på en optimal nivå.