Hoppa till innehåll

Logga in

Hitta och logga enkelt in i våra webbaserade tjänster.

Våra olika webbaserade tjänster

Erab Webbdatabas

Vårt system är användarvänligt och flexibelt. Efter behörighetskontroll är det möjligt att var som helst i en organisations datanät få en samlad bild av driftsituationen från exempelvis fastigheter, VA-system eller ventilationssystem.

Logga in

Erab Energivisualisering

Med vårt system kan du som fastighetsägare enkelt se över din energianvändning. Erabs energistatistik är ett bra verktyg för att följa upp, identifiera avvikelse och medvetandegöra energianvändningen för brukare.

Logga in

Comprobo - Överordnat Styrsystem

ERAB Comprobo är en larm- och driftserver för fastighetsbranschen. Det är ett användarvänligt system för samordning av driftstatistik och larmhantering. Larmdelen registrerar, loggar och distribuerar larm och driftdelen utför insamling, lagring och analys av drift- och energidata.

Logga in