Hoppa till innehåll

Koncept

Använd ditt Erab system fullt ut

Många fasitghetsägare som har ett styrsystem från Erab kanske inte har förstått vilken kraftfullt system de har. Med våra styrsystem kan du övervaka praktiskt taget all teknisk utrustning i er fastigheter. Oftast sitter styrsystemet installerad i er värmecentral, det betyder dock inte att övervakningen är begränsad till detta utrymme. Med trådlösa system och nätverk till andra tekniska utrymmen i er fastighet kan vi skapa en helhet av era system med loggning och larmhantering.

Fastighetsautomation

Det som sker per automatik gör fastighetslivet enklare. Vi ger dig verktyg för att styra, övervaka, analysera och debitera. Både i stora och små byggnader. Samlade som spridda.