Hoppa till innehåll

Smartare styrning med Erab Opti

97% av Sveriges fastigheter styrs beroende på utetemperatur. Teknikutvecklingen når nya höjder varje dag. Nu kan vi med de senaste styralgoritmerna kombinera prognoser med data på inomhusklimat och unika algoritmer för effektbegränsning. Vi har en unik produkt som kan optimera alla fastigheter utifrån sina specifika förutsättningar. Resultatet är större kontroll, enklare handhavande, mindre kostnader och bättre komfort.

Större kontroll

Full kontroll på uppvärmningen och enkel användning med vårt gränssnitt.

Mindre kostnader

Smartare styrning optimerar energianvändningen och ger lägre kostnader.

Bättre komfort

Med jämn och behaglig inomhustemperatur skapar ni ett bättre inneklimat.

Förutseende och optimerad styrning

En byggnads energitillskott kommer inte bara ifrån värmecentralen utan alstras av maskiner, människor, solinstrålning och andra väderparametrar. Med Erabs Opti-system får ni en intelligent och optimerad styrning av er fastighet som tar hänsyn till alla parametrar. I Opti ingår också energiuppföljningstjänsten Erab energistatistik som är ett enkelt och smidigt energiuppföljningssystem. Systemet ser till så all den gratisenergi som finns tillgänglig i byggnaden utnyttjas optimalt för att sänka er energianvändning och ge er en jämn komfortabel inomhustemperatur med bättre inneklimat.Med prognosstyrning kan vi tillföra den effekt som huset behöver nu och framåt baserat på aktuellt och kommande väder i kombination med byggnadens värmelagrande egenskaper. Det gör att vi kommer att minska förluster genom att eliminera överkompensation. När vi dessutom kopplar på algortimer för effektbegränsning med vår intelligenta styrutrustning kan vi ytterligare kapa toppar och göra besparingar och samtidigt få ett bättre inomhusklimat. Låter det orimligt? Bevisligen inte men det betyder inte att det är enkelt. Det som är unikt för Erab är hur vi använder vår långa erfarenhet genom att lägga på den mänskliga faktorn där maskinen har sina brister. Vi är bryggan mellan maskin och perfekt funktion. Erab Opti – det nya sättet att spara energi i bostäder.

Miljövinst med smartare uppvärmning

En effektivare energianvändning är en förutsättning för att Sverige ska nå miljömålen och skapa ett hållbart energisystem. Bygg- och fastighetssektorn stod 2017 för cirka 105 TWh vilket motsvarar 32 procent av Sveriges totala energianvändning. Av detta stod uppvärmning av lokaler och byggnader för 74% av energianvändningen.

Energieffektivisering kan man uppnå genom tekniska åtgärder och beteendeförändringar. Få smartare uppvärmning genom att modernisera din styrning och uppdatera föråldrade algoritmer. Gör klimatet en tjänst - med Opti som styrsystem i din fastighet kan du energieffektivisera byggnaden och minska ditt koldioxidutsläpp.

OPTI1, OPTI2 eller OPTI3

Den förväntade besparingen med OPTI1 är 5-10% av kostnaden för fjärrvärme med en återbetalningstid för uppstart under oftast ett år. Vid val av OPTI2 från Erab ser vi också över abonnerad effekt och sänker denna med hjälp av effektbegränsning av ert styrsystem. Förväntad besparing med OPTI2 är cirka 8-15% av kostnaden för fjärrvärme med en återbetalningstid för uppstart under ett år.

Notera att OPTI2 kräver kundutgång på er fjärrvärmeleverantörs energimätare. I Opti ingår också energiuppföljningstjänsten Erab Energistatistik - ett enkelt och smidigt energiuppföljningssystem som hjälper fastighetsägare att arbeta med sin energieffektivisering.

Vill du veta mer om Erab Opti?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss till dig så snart som möjligt.

Medin Kasumovic

Försäljningsingenjör, Fastighetsautomation

08-121 488 07
Medin.kasumovic@erab.com

Amed Akbulut

Energicontroller/ Försäljning Erab system

08-12148817
amed@erab.com

Viktor Berggren

VD / Försäljning Kalkyl / Projektledning

08-12148802
viktor.berggren@erab.com

SMHI

Kiwa certifiering

Erab Energistatistik

I Opti ingår också energiuppföljningstjänsten Erab Energistatistik. Tjänsten har utvecklats tillsammans med Metry och bygger på deras back-end vilket innebär att alla Metry-användare enkelt kan komma igång och använda Erabs energistatistik med bara ett klick!

Läs mer om Erab Energistatistik