Hoppa till innehåll

Erabs Energistatistik

Erab lanserar Erabs energistatistik som är ett enkelt och smidigt energiuppföljningssystem som hjälper fastighetsägare att arbeta med sin energieffektivisering. Tjänsten har utvecklats tillsammans med Metry och bygger på deras back-end vilket innebär att alla Metry-användare enkelt kan komma igång och använda Erabs energistatistik med ett klick!

De flesta energiuppföljningstjänster kräver manuell hantering av data och konfigurering av mätare. Det gör att ledtiden ofta är veckor eller t.o.m månader i vissa fall för att komma igång med sin energiuppföljning.

Med Erabs energistatistiksystem har denna ledtid kortats ned till ett par minuter vilket minimerar resurserna som krävs för uppstart och möjliggör för alla fastighetsägare oavsett storlek att spara energi.

En annan stor fördel med energistatistiksystemet är att Erabs driftsplattform Comprobo är direkt kopplad till systemet. Detta innebär att alla fastighetsbolag som har mätning i Erabs Comprobo kan
enkelt föra över mätarställningar till Erabs energistatistik.

Produktinformation

Funktionalitet
Med vårt nya system kan du som fastighetsägare enkelt se över din energianvändning.
Erabs energistatistik är ett bra verktyg för att följa upp, identifiera avvikelse och medvetandegöra energianvändningen för brukare.


• Erhåll månads, kvartals eller årsvis energistatistik för byggnader eller verksamheter.
• I vårt system presenteras förbrukning av värme, kyla, el, gas och vatten i ett antal olika färdiga rapporter..
• Energi-Index korrigering med SHMI.
• Enkel navigering där kunden själv väljer tidsperiod, där det är möjligt att se förbrukning över en viss tid, t.ex. timme, månad eller år.
• Smidigt verktyg där data samlas in automatiskt från t.ex. debiteringsmätare, som förbrukad el & fjärrvärme, allt som krävs är login hos er energileverantör.
• Fastighetsbolag som har mätning i Erabs Comprobo kan enkelt föra över mätarställningar till Erabs energistatistik.
• Möjlighet till manuell insamling av data genom mobilapp.

För dig som fastighetsägare
• Enkel tillgång genom vårt webbgränssnitt där man på ett tydligt och pedagogiskt vis får information om sin energianvändning.
• Enkelt att följa upp energianvändningen i olika fastigheter eller verksamheter och vidta åtgärder om man upptäcker att användningen ökar.
• Se energianvändningen baserad på yta, på detta sätt kan olika fastigheter jämföras med varandra.
• Vid energieffektiviserande åtgärder är Erab Energistatistik
ett utmärkt verktyg för jämförelse av energianvändningen före och efter att åtgärden har genomförts.
• Presentation av inom- och utomhushusklimat möjligt i
samma plattform.