Hoppa till innehåll

Erabs Energistatistik

Erab lanserar Erabs energistatistik som är ett enkelt och smidigt energiuppföljningssystem som hjälper fastighetsägare att arbeta med sin energieffektivisering. Tjänsten har utvecklats tillsammans med Metry och bygger på deras back-end vilket innebär att alla Metry-användare enkelt kan komma igång och använda Erabs energistatistik med ett klick!

De flesta energiuppföljningstjänster kräver manuell hantering av data och konfigurering av mätare. Det gör att ledtiden ofta är veckor eller t.o.m månader i vissa fall för att komma igång med sin energiuppföljning.

Med Erabs energistatistiksystem har denna ledtid kortats ned till ett par minuter vilket minimerar resurserna som krävs för uppstart och möjliggör för alla fastighetsägare oavsett storlek att spara energi.

En annan stor fördel med energistatistiksystemet är att Erabs driftsplattform Comprobo är direkt kopplad till systemet. Detta innebär att alla fastighetsbolag som har mätning i Erabs Comprobo kan
enkelt föra över mätarställningar till Erabs energistatistik.