Hoppa till innehåll

Hållbarhet

Vi har alla ett gemensamt ansvar att bidra till en hållbar utveckling. Vår ambition är att tänka hållbart genom samtliga led i vår organisation, från val av transportör och materialval i våra produkter till mängden papper vi använder på våra kontor. Vårt hållbarhetsarbete mynnar ut i de två områdena miljö och kvalitet som allt som oftast går hand i hand.

Armatecs miljöansvar står högt upp på vår agenda och vi strävar efter att alltid säkerställa minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Det tar sig till uttryck genom att vi alltid väger in miljöaspekter vid val av leverantörer och inköp av nya produkter.

Vårt erbjudande följer alltid kundernas krav på kvalitet. Kvalitet ska prägla vår verksamhet och det efterlever vi genom att engagera alla anställda i kontinuerlig, mätbar förbättring och relevanta processer. Det ställer krav på att vårt förbättringsarbete ständigt underhålls för att alltid överträffa våra kunders förväntningar. Armatec är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015  (PDF-dokument, 396 kB) och har även uppnått kvalifikation. Vi är också en registrerad partner i Achilles (PDF-dokument, 223 kB) och Sellihca (PDF-dokument, 75 kB).

Effergi - vår märkning för hållbarhet och energieffektivisering

Energieffektivitet står på allt fler företags och organisationers agenda. Alla vinner på energieffektiva system för vatten, värme, kyla och process. Genom vår märkning Effergi lyfter vi fram smarta lösningar och produkter som sänker energiförbrukningen. Nedan följer ett urval av Armatecs energismarta applikationer.

Luft i systemet är en svår fiende

I många sammanhang är luft något positivt men i vattenburna värme- och kylsystem är luft högst ovälkommet. Ju fler luftbubblor i systemet, desto lägre verkningsgrad och högre risk att systemet inte presterar enligt specifikation. I ett öppet expansionskärl med bälg får luften svårare att leta sig in. Öppna expansionskärl med bälg sparar energi, skapar bättre inneklimat och förlänger livslängden på vitala komponenter i systemet.

Lagra värme eller kyla i en välisolerad ackumulatortank

Det finns mängder av skäl att lagra värme eller kyla i en välisolerad ackumulatortank. Till exempel att ta till vara på uppvärmt vatten från solfångare eller överskottsvärme från industriell produktion. På så sätt balanserar du och begränsar toppeffekterna.

Styr efter prognos

Prognosstyrning gör det möjligt att utnyttja byggnadens lagrade energi med en besparing på upp till 10kr/kvm. Tekniken ser till att rätt mängd energi från sol- och internvärme tillförs samt att kompensera mot nedkylning i blåsigt väder. Allt för att hålla en konstant och önskad inomhustemperatur. Genom att undvika övertemperaturer när det är soligt är det inte nödvändigt att vädra bort redan betald värme - eller ännu värre - kyla bort överskottet med dyr elenergi.

Krama ut mesta möjliga energi ur fjärrvärmesystemet

Energieffektiva fjärrvärmecentraler med optimerade och smarta styrcentraler kan ge upp till 15-20 % lägre energiförbrukning. Dessutom ger isolerade och rätt dimensionerade fjärrvärmecentraler låga returtemperaturer.

Smart vattenmätning gör att du upptäcker läckage

Mätare är en informationsbärare för snabb läckagedetektion vilket minskar användningen av vatten som naturresurs. Visste du att läckande vattenledningar orsakar skador för miljardbelopp varje år? Vi har vattenmätare som håller koll på varje droppe och snabbt indikerar onormal förbrukning.

LÄS MER OM EFFERGI

Viridi och lågbly är framtiden

Vi vill att det ska vara enkelt för våra kunder att göra hållbara val. Därför finns Armatec VIRIDI - lite bättre produkter. Vi kallar dem bättre för de är utförda i smartare material. Lågbly är framtiden och vi är oerhört stolta över våra mässingsprodukter. De lämpar sig i alla typer av installationer, är bedömda av SundaHus och Byggvarubedömningen samt ställer mindre krav på omhändertagande av materialet i framtiden.

I vårt Viridisortiment finns bland annat avstängnings-, back-, balanserings- och reducerventiler samt återströmningsskydd. Filtrera på blyfritt under respektive produktkategori för en smidig översikt.

LÄS MER OM VIRIDI

Ramavtalsleverantör hos Sinfra

Våra ramavtal med Sinfra innebär att du som kund inom försörjningssektorn får fler möjligheter till beställning och kan dra nytta av volymfördelar samt villkor på ett urval av våra produkter. Exempelvis vattenmätare, fjärrvärmecentraler, ventiler, smutsfilter och avluftare.

Läs Sinfras hållbarhetsutvärdering

Vi är Kranmärkta

Visste du att svenskt kranvattenkvalitet tillhör de bästa i världen? Trots det dricker fler och fler flaskvatten – vi på Armatec väljer bort flaskvattnet.

Läs mer

Armatec blir en del av kretsloppet

Tork PaperCircle är världens första tjänst som samlar in använda pappershanddukar och återvinner dem lokalt på Essitys pappersbruk i Lilla Edet. Armatec är bland de första företagen i Mölndal att implementera tjänsten och det är något vi är stolta över.

Läs mer

På väg mot en helgrön fordonsflotta

Numera måste alla Armatec-bilar vara en elbil, gasdriven bil eller laddhybridbil som är klassad som miljöbil enligt Skatteverket. Inom ett par år kommer alltså hela fordonsflottan på Armatec att bestå av miljöklassade bilar.

Läs mer

Vårt huvudkontor är Miljöbyggnadscertifierat med Silver

Armatecs huvudkontor har Miljöbyggnadscertifiering Silver som bland annat innebär att miljö- eller ursprungsmärkt fjärrvärme och elenergi används i byggnaden.

Läs mer om certifieringen