Hoppa till innehåll

Enkelheten det viktigaste

Inom Armatec försöker vi se till helheten inom hållbarhet. Du som vänder dig till oss får teknisk kunskap och förslag till produktval som uppfyller såväl beställarkrav som kraven från din organisation.

Vår tekniska kunskap handlar ofta om att skapa bästa funktion till lägsta energiåtgång. Nya tekniska landvinningar gör det enkelt att koppla ihop flera enheter, samla och analysera data samt optimera driften. Effergi är vår märkning för hållbarhet och energieffektivisering. Vårt synsätt är att olika verksamheter har olika förutsättningar för att nå låga utsläpp, men att vi alltid kan bidra till att förbättra situationen.

Ett hållbart produktval har många sidor. En är vad produkten är tillverkad av för material och om den går att återvinna. En annan om produkten är hälsosam att montera, hantera och reparera. Ytterligare en aspekt är robusthet och livslängd – hur länge gör produkten nytta?

Många av våra produkter är utvärderade av externa aktörer, som Byggvarubedömningen, och vi tar nu nästa steg och bygger upp en egen bedömning av våra produkter med ännu tuffare krav. Arbetet ska vara genomfört senast år 2025.

Vår produktmärkning Viridi lyfter fram produkter med lågt blyinnehåll (under 0,1%). Vårt initiativ Viridi Fleet handlar om att alla nya företagsbilar på Armatec ska vara klassade som miljöbil enligt Skatteverket.

Här har vi samlat all vår miljödokumentation inom Armatec

Läs mer

Upptäck Effergi

Energieffektivitet står på allt fler företags och organisationers agenda. Alla vinner på energieffektiva system för vatten, värme, kyla och process. Genom vår märkning Effergi lyfter vi fram tekniska lösningar och produkter som är särskilt energieffektiva.

Läs mer om Effergi

Viridi och lågbly är framtiden

Vi vill att det ska vara enkelt för våra kunder att välja rätt, därför finns Armatec VIRIDI. Lågbly är framtiden och vi är stolta över våra mässingsprodukter. Bland annat för att de lämpar sig i alla typer av installationer och är bedömda av såväl SundaHus som Byggvarubedömningen.

Läs mer

Mot en helgrön fordonsflotta

Numera måste alla Armatec-bilar vara en elbil, gasdriven bil eller laddhybridbil som är klassad som miljöbil enligt Skatteverket. Inom ett par år kommer alltså hela fordonsflottan på Armatec att bestå av miljöklassade bilar.

Läs mer