Hoppa till innehåll

Svart bälte i gröna frågor

Viktor Hansson är teknisk säljare med expertis inom tryckhållning, avluftning och återströmning. Områden där energieffektivitet och hållbarhet går hand i hand. Men även privat vill Viktor göra miljöriktiga val, bland annat genom att köpa märkeskläder. Hur tänker han där?

Hej Viktor – härligt att få en pratstund med dig.

Ja det här ska bli trevligt. Det är alltid kul att få prata om hållbarhet, eftersom det är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Så sätt igång!

Varför är det där med miljön viktigt?

Det är viktigt för att det handlar om vår överlevnad. Om det går snett med vår biologiska mångfald kan allt gå åt pipan. Räcker till exempel maten på land om haven dör och fisken tar slut? Att ta klimatfrågan på allvar nu skapar goda förutsättningar för framtida generationer.

Vad vinner dina kunder på att välja miljövänligt?

Utgångspunkten är ofta att kunden efterfrågar ett energieffektivt system. Ju mindre energi du förbrukar, desto lägre utsläpp och bättre för miljön. I många fall blir hållbarhet indirekt en del av kravspecifikationen för ett system.

Klimatsmart flödesteknik handlar också om att bygga robusta system. Att inte behöva byta ut komponenter i tid och otid sänker kostnaderna för drift och underhåll samtidigt som färre byten är bättre för miljön.

Vilka krav ställer dina kunder kring hållbarhet?

Det finns en del projekt där hållbarhet är högintressant. Som när en byggnad ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad Guld. Här är kraven på produktdokumentation enorma. Det känns därför bra att vi på Armatec arbetar för att våra produkter ska vara byggvarubedömda.

Sedan finns det projekt där kraven på hållbarhet inte är lika höga. Men, som sagt, kravet på att bygga energieffektiva system finns nästan alltid där så det löser sig ändå. Över tid skulle jag säga att intresset för hållbart byggande ständigt växer.

Kan du ge några exempel på klimatsmart flödesteknik?

Det finns flera exempel, men låt oss ta ett som många kanske inte tänker på – individuell mätning av vattenförbrukning. Visst, att producera en vattenmätare med tillhörande system för att inhämta och dela information kräver resurser. Men när brukaren ser vattenåtgången och kopplar ihop sitt beteende med såväl den egna ekonomin som miljönyttan för samhället, så väntar år av vattendroppar som slipper gå till spillo.

Hur kan din yrkesskicklighet bidra till hållbarhet?

Tekniska system ogillar smuts och luft. De produkter jag brinner lite extra för tar bort smuts och luft ur system, till exempel genom partikelavskiljare och undertrycksavgasare. Det gör att värmen eller kylan i systemet fördelar sig som det är tänkt. När brukaren får ett behagligt inneklimat finns det ingen anledning att vrida upp värmen eller ned kylan. De spar energi och är det något vi behöver spara i det hållbara samhället så är det just energi.

Vilka uppoffringar måste vi göra för att leva mer klimatsmart?

Allt börjar med att man tänker ett steg längre. Ska jag alltid jaga lägsta pris såväl på jobbet som privat? Någonstans måste leverantören i så fall skära kostnader och eftersom miljön inte kan föra sin egen talan är det lätt att skära där. Genom att öppna plånboken lite mer, och samtidigt lite mer sällan, ökar sannolikheten att vi får bättre produkter överlag.

Lever du som du lär?

Jag gör så gott jag kan. Källsorterar nitiskt. Är noga med vilken mat jag köper. Inbillar mig att märkeskläder håller längre så lägger en extra slant där för miljöns skull. Däremot är det svårt att ställa bilen. Det finns en frihet med bil som är svårslagen. Men omställningen till nya drivmedel går snabbt, så snart kan jag förhoppningsvis leva som jag lär även på det området.

Vill du diskutera ett aktuellt projekt?

Eller veta mer om hur era projekt och applikationer kan bli mer klimatsmarta? Skriv några rader så hör vi av oss.