Hoppa till innehåll

Leveransbestämmelser och försäljningsvillkor

Armatec tillämpar allmänna leveransbestämmelser enligt AA VVS 09, NL 17 samt ALOS 05 beroende på bransch. Vid försäljning av servicearbeten tillämpas TP L 01. Med tillägg av Försäljnings- och leveransvillkor AT 1/20. (PDF-dokument, 22 kB)

AA VVS 09  (PDF-dokument, 35 kB) är allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige.
Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska Rörgrossistföreningen VVS och VVS Företagen.
Bestämmelserna är avsedda att användas vid handel mellan medlemmar i de tre organisationerna och i olika led dem emellan.

NL 17 leveransbestämmelserna har utarbetats av Teknikföretagen.

ALOS 05  (PDF-dokument, 62 kB) är allmänna bestämmelser för leverans av varor (utan montage) till offentlig sektor. Bestämmelserna har utarbetats av Sveriges kommuner och Landsting i samråd med Försvarsmakten, Statskontoret, Svensk Handel, Maskinleverantörerna, Teknikföretagen, Sjukvårdens leverantörsförening och Sveriges Offentliga Inköpare.

TP L 01 är bestämmelser för tillhandahållande av teknisk personal i löpande räkning.