Gå til indhold

Whistleblowerordning

For at sikre at vi i Armatec A/S arbejder i et sikkert, retfærdigt og gennemsigtigt miljø, opfordrer vi vores medarbejdere, kunder, leverandører, partnere og andre interessenter til at rapportere mistænkelige hændelser til vores whistleblowing Solutions service. Ernströmgruppen AB har i samarbejde med Whistleblowing Solutions AB implementeret en notifikationsservicefunktion, der er tilgængelig for alle koncernens virksomheder (whistlelink), hvor anonyme notifikationer kan indberettes.

Velkommen til vores whistleblowingordning

Vores whistleblower-tjeneste er drevet af Whistleblowing Solutions (Whistlelink), som ekstern leverandør til Ernströmgruppen.

Vi opfordrer medarbejdere, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre til at rapportere mistænkelige hændelser til whistleblower-tjenesten hos Whistleblowing Solutions.

Som whistleblower er du altid anonym og får mulighed for at indberette formodede uregelmæssigheder.

Således ser sagsprocessen ud

Din rapport bør indeholde følgende oplysninger:

• Den type forseelse, du ønsker at rapportere.
• Hvor det har fundet sted.
• Hvornår det skete. Angiv tid og dato, og hvis noget er tilbagevendende.
• Dokumentation i enhver form, hvis du har adgang til den. Hvis du ikke har adgang, men ved, at der findes dokumentation, skal du medtage, hvilken type dokumentation det er, og hvor den kan findes.
• Nærmere oplysninger om enhver anden handling, som du har truffet i forbindelse med forseelsen.

Bemærk! Det er vigtigt, at du læser og forstår indholdet i linket Databeskyttelse, før du indsender din rapport. Personoplysninger, der tydeligvis ikke er relevante for din rapport, bør ikke indsendes. Hvis du stadig indsender sådanne oplysninger, kan vi slette dem uden at informere dig.

Hvordan din rapport håndteres

Alle indkommende sager behandles straks af Whistleblowing Solutions AB, der fungerer som ekstern agent for Ernströmgruppens whistleblowingfunktion.

Whistleblowing Solutions foretager en indledende vurdering af sagen for at afgøre, om den er kvalificeret til at blive varetaget af whistleblowingfunktionen.

Brug din bekræftelseskode til at indsende yderligere oplysninger eller se sagens forløb. Vi bekræfter indsendelsen af ​​din rapport inden for syv dage og giver feedback inden for 90 dage.

Ekstern rapportering

Det er også muligt at rapportere uredelighed eksternt til en kompetent myndighed, som kan modtage, give feedback og følge op på whistleblowingsager og, hvor det er relevant, til EU-institutioner, -organer eller -agenturer. Kontaktoplysninger for hvert land kan findes i linket Ekstern rapportering.

Anonymitet

Du forbliver fuldstændig anonym, når du indsender en anmeldelse, medmindre du frivilligt afgiver personlige oplysninger. Der er ingen forpligtelse til at give nogen personlige oplysninger.

GÅ TIL WHISTLEBLOWERORDNINGEN HER >>

Whistlelink sikrer den enkeltes ret til at rapportere hændelser, forseelser og anden væsentlig ukorrekt adfærd.

Indrapporter her >>

Carina Herholdt

Country Finance Manager & HR.

Kontakt Carina >>