Gå til indhold

Armatecs kvalitetspolitik

Vi vil udvikle virksomheden og vores kundeplatform ved:

 • At fokusere på interne processer, der giver fordele for vores kunder.
 • At arbejde systematisk med forbedringer for at opnå intern effektivitet og øget kundetilfredshed.
 • At tilbyde viden om produkter og løsninger til gavn for vores kunder.
 • At være fleksibel og kunne reagere hurtigt på ændrede eller nye markedsmuligheder.
 • At have attraktive produkter/leverandører samt overholde love/myndighedskrav.
 • At virksomhedstjenester/ydelser er let tilgængelige for vores kunder.
 • At alle leverancer finder sted efter indgåede aftaler mht. leveringstid, priser og specifikationer.

Medarbejderen:

Det er virksomhedens medarbejdere, der skaber virksomhedens profil og de ønskede resultater.

Armatec medarbejdere skal vise vilje til forandring være åbne og ærlige, vise engagement samt gensidig respekt, tage ansvar og bruge forskelligheder som en styrke.

 • Medarbejderne skal følge og bidrage med at forbedre de af virksomhedens fastlagte processer.
 • Medarbejderen skal betragte kvalitet som en fælles opgave og søge at rette og forebygge fejl.

Ledelsen:

Det er ledelsens opgave:

 • At sikre kvalitetspolitikker og mål kommunikeres ud i virksomheden samt sikre at de efterleves.
 • At opbygge en organisation, der sikrer det økonomiske grundlag for virksomhedens forsatte vækst.
 • At motivere virksomhedens medarbejdere samt give dem det nødvendige ansvar og opbakning.
 • At sikre at medarbejdernes kompetencer udvikles.