Gå til indhold

GDPR-Politik

Formålet med denne politik er at fortælle dig, hvordan vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger. Den beskriver også, hvilke rettigheder du har, og hvordan du kan bruge dem.

Hos Armatec A/S beskytter vi dit personlige privatliv og stræber altid efter et højt niveau af databeskyttelse. Denne privatlivspolitik henvender sig til dig, der besøger og kontakter os på vores hjemmeside, repræsenterer en eksisterende eller potentiel kunde, modtager nyhedsbreve eller deltager i arrangementer.

Baggrund

HVAD ER PERSONDATA OG BEHANDLING?

Persondata er oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person. En identificerbar fysisk person er en person, der kan identificeres direkte eller indirekte via et navn, et personnummer, lokationsdata, en IP-adresse eller en eller flere faktorer, der er specifikke for de fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller social identitet.

Behandling af persondata er alt, hvad der sker med persondataene. Enhver handling, der foretages med personoplysninger, udgør behandling, uanset om den udføres automatisk eller ej. Eksempler på almindelige behandlinger er indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, behandling, overførsel og sletning.

HVORFOR INDSAMLER VI DINE PERSONDATA

Vi indsamler kun dine persondata, når vi har et juridisk grundlag for det. Vi kan have brug for dine persondata for at opfylde aftaler eller love og for at udføre kunde- og markedsanalyser. Vi kan også have brug for dine persondata for at give dig en god service, fx i forhold til markedsføring, opfølgning og information. For hver specifik behandling af personoplysninger, hvor vi indsamler personoplysninger fra dig, informerer vi dig om behandlingen af ​​personoplysninger.

HVOR BEHANDLER VI DINE PERSONDATA?

Vi bestræber os på at behandle alle data inden for EU, men kan i nogle tilfælde overføre persondata til modtagere i lande uden for EU/EØS-området, og som ikke har samme beskyttelsesniveau for persondata som inden for EU. For at sikre, at personoplysningerne er tilstrækkeligt beskyttede, vil vi træffe de nødvendige foranstaltninger, f.eks. ved at indgå i EU-kommissionens standardkontraktklausuler eller sikre, at andre passende sikkerhedsforanstaltninger er på plads.

HVOR LÆNGE GEMMER VI DINE PERSONDATA?

Vi gemmer dine data, så længe dataene er nødvendige for at opfylde de formål, som dataene oprindeligt blev indsamlet til, og vi har opsat klare rutiner for at slette ikke relevante data. Dataene kan også gemmes, så længe det kræves af gældende lovgivning.

Yderligere information om opbevaringstid gives ved opstart af specifik persondatabehandling og har du spørgsmål til behandlingstider, er du velkommen til at kontakte os på armatec@armatec.dk.

Retningslinjer

HVILKE PERSONDATA BEHANDLER VI?

Vi behandler kun persondata, når vi har et juridisk grundlag. Her er eksempler på persondata, vi behandler:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Oplysninger, som du selv har registreret og givet frivilligt
 • Indhold, som du selv udgiver, såkaldt brugergenereret indhold

HVORDAN FÅR VI ADGANG TIL DINE PERSONLIGE DATA?

I de tilfælde, hvor det er påkrævet eller på anden måde hensigtsmæssigt, indhentes dit samtykke, før vi begynder at behandle dine personoplysninger. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Vi vil herefter ikke længere behandle dine personoplysninger eller indhente nye, forudsat at det ikke er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser i henhold til aftale eller lov. Når vi indgår en aftale, giver du samtidig samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger.

Vi får også adgang til dine persondata på følgende måder:

 • Data som du giver os direkte
 • Data som er registreret, når du besøger vores hjemmeside
 • Data som vi indhenter fra offentlige registre
 • Data som vi modtager, når du kommunikerer med en af ​​vores medarbejdere
 • Data som vi modtager, når du tilmelder dig vores kurser eller seminarer
 • Data, som vi modtager, når du tilmelder dig nyhedsbreve og andre forsendelser
 • Data som vi modtager, når du svarer på spørgsmål og undersøgelser

HVEM MÅ VI DELE DINE PERSONOPLYSNINGER MED?

I de tilfælde, hvor det er nødvendigt, deler vi dine personoplysninger med virksomheder, der på den ene eller anden måde er leverandører til os. Disse udbydere kaldes persondatabehandlere. En persondatabehandler er en virksomhed, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores instruktioner.

Når dine personoplysninger deles med persondatabehandlere, sker det kun til de formål, vi har angivet. Vi kontrollerer alle persondatabehandlere for at sikre, at de kan give tilstrækkelige garantier for persondata sikkerhed og fortrolighed. Vi har skriftlige aftaler med alle persondatabehandlere, hvor de garanterer sikkerheden af ​​de persondata, der behandles, og forpligter sig til at overholde vores sikkerhedskrav samt begrænsninger og krav, der gælder for international overførsel af personoplysninger.

Vi videregiver aldrig dine persondata til nogen anden tredjepart.

DINE RETTIGHEDER

Du har visse rettigheder forbundet med, hvordan vi behandler dine personoplysninger, nemlig:

 • Ret til indsigt (såkaldt registerudtræk) - du har ret til at anmode om oplysninger, hvilke persondata vi har om dig, f.eks. ved at anmode om et registerudtræk.
 • Ret til berigtigelse – hvis du mener, at persondata om dig er ukorrekte eller ufuldstændige, har du ret til at anmode om berigtigelse eller supplering af dine personoplysninger.
 • Ret til at gøre indsigelse – i nogle tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Retten til at gøre indsigelse gælder, når persondata behandles ved interessebalance, og vi fortsætter ikke med behandlingen af ​​persondata, medmindre vi har grunde, der tager hensyn til dit privatliv.
 • Ret til behandlingsbegrænsning - du kan anmode om behandlingsbegrænsning, hvis du f.eks. mener, at personoplysningerne er forkerte. I sådanne tilfælde kan du også anmode om, at behandlingen af ​​dataene begrænses, mens nøjagtigheden af ​​dataene undersøges.
 • Ret til sletning - du kan i nogle tilfælde anmode om, at personoplysningerne slettes, f.eks. hvis de ikke længere er nødvendige til det formål, de behandles til, eller hvis du vurderer, at behandlingen er uforenelig med gældende databeskyttelseslovgivning.
 • Ret til dataportabilitet - i nogle tilfælde har du ret til at indhente personoplysningerne om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet) til overførsel til en anden persondataansvarlig.
 • Ret til at trække dit samtykke tilbage - du kan til enhver tid trække et samtykke tilbage, og vi stopper derefter behandlingen af ​​personoplysningerne til det formål.
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål - du kan til enhver tid afmelde mails ved at give os besked eller, hvis det er tilgængeligt, ved at klikke på et afmeldingslink i mail.

Hvis du har spørgsmål om registreredes rettigheder, eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os på mail: armatec@armatec.dk.

KLAGER

Hvis du mener, at Armatec A/S ikke behandler dine personoplysninger korrekt, har du altid ret til at indgive en klage vedrørende Armatec A/S’ behandling af personoplysninger til Datatilsynet. Mere information er tilgængelig på Datatilsynet’s hjemmeside https://www.datatilsynet.dk/.

ÆNDRINGER I DENNE INTEGRITETSPOLITIK

Armatec A/S forbeholder sig retten til at opdatere eller ændre denne politik til enhver tid, og du bør regelmæssigt besøge denne side for at få den seneste version.

ANSVAR

Armatec A/S CVR 42 68 53 13 er persondataansvarlig, hvilket betyder, at vi er ansvarlige for, hvordan dine persondata behandles, og at dine rettigheder varetages.

Carina Herholdt

Country Finance Manager & HR.

Kontakt Carina >>