Gå til indhold

Muligheder med brint

Brint vokser som en alternativ energikilde til batterier. En større energi kan lagres og dermed sikre en stabil elektricitet og varme, modsat vind og sol der naturligt vil være noget varierende. Med nye teknologier kommer naturligt mange spørgsmål, og for brinten der typisk produceres og lagres under højt tryk, er sikkerheden et omdrejningspunkt.

En sikker kilde til videnskab

Et initiativ fra Armatec

Vores ambition med dette initiativ er at fremhæve muligheder og udfordringer med brint som energibærer, men også at fremhæve mulige sikkerhedsproblemer omkring teknologien.

Hvad siger eksperterne?

Kenneth Holmen

Afdelingsleder i Industri, Kenneth Holmen er en af vores eksperter på området. Du er velkommen til at kontakte Kenneth på enten telefon, +45 46 96 00 78 eller på mail.

Send mail >>

Info omkring brint

Kontakt vores industriafdeling for mere info omkring brint.

Send mail >>

Få svar på dine spørgsmål

Spørgsmål.jpg

At bruge brint til at lagre energi kan være en glimrende idé. I Sverige kan metalindkapslede klipperum være velegnede til lagring af brint, og et sådant lager er i øjeblikket ved at blive testet inden for Hybrid-projekter. Mindre trykbeholdere bruges til transport af brint eller til opbevaring af mindre mængder brint.

Svar på spørgsmålet: Hvordan opbevares brint?

Læs flere spørgsmål og svar

Brint kan være bæredygtigt, alt efter hvordan det produceres. Da naturgassystemer indeholder både naturgas og biogas, afhænger bæredygtighed af andelen af ​​biogas. Lige nu er den på 34 %, men den vil gradvist blive øget til at være 100 %.

Svar på spørgsmålet: Er brint bæredygtig

Læs flere spørgsmål og svar

Brint er ekstremt brandfarligt. Hvordan skal man så håndtere det? Nationale retningslinjer er i gang, en udvikling som mange presser på bliver defineret. Det tekniske design er også vigtigt.

Svar på spørgsmålet: Er brint farligt

Læs flere spørgsmål og svar

Der sker konstant nye fremskridt inden for brint som energibærer. Her er et udvalg af interessante projekter, der er værd at se nærmere på.

Siemens Energy: Lokalt energisystem med brint

Et anlæg er ved at blive bygget i Finspång, Sverige, der skal levere grøn brintgas til Siemens' testanlæg for gasturbiner. Det er Siemens i samarbejde med blandt 3 forskellige svenske kommuner, der står bag projektet. Elektricitet fra solceller og overskydende elektricitet fra turbineforsøg bruges til at generere brintgassen.

Læs artikel om Siemens testanlæg

Lavenergivillaer, der bruger brint til energilagring

I Göteborg og Skellefteå er der villaer, der ikke kun er energieffektive og bruger solenergi til energiproduktion, men også lagrer overskudsenergi som brintgas. Brint som så bruges til elproduktion i brændselsceller, når solen ikke skinner.

Læs artikel her

Find produkter og søg viden hos vores specialister. Vi er klar til at hjælpe dig videre.

Sikkerhedsventiler

Sikkerhedsventiler er til for at sikre lukkede systemer, for at beskytte personer og materiel mod skader, når andet sikkerhedsudstyr ikke kan stoppe trykstigningen. Vores LESER-sortiment omfatter en lang række typer og størrelser af sikkerhedsventiler.

Se vores udvalg i sikkerhedsventiler

Flere med viden om brint

Brint er et voksende interesseområde. Som energibærer, som mellemlager for energi eller i industrielle sammenhænge. Det er et område, som er under udvikling, vi følger med i branchen og udvikler os løbende.

Kontakt vores specialister >>

Brint er brandfarligt og meget brandfarligt. Hvordan skal man håndtere det? Nationale retningslinjer er i gang, en udvikling som ikke mindst den svenske brandsikringsforening presser på. Det tekniske design er også vigtigt, især valget af sikkerhedsventiler.

Elproduktion fra solen

Solenergi kan opsamles gennem solcellesystemer eller solvarmekraftværker. Til sidstnævnte kommer sikkerhedsventiler godt med. Solvarmekraftværker absorberer solvarme og transporterer den via et varmeoverførselsmedium til et kraftværk for derefter at omdanne den til elektrisk energi.

Brintproduktion

Brint kan fremstilles gennem elektrolyse og dampreformering. Der er også ni farvekoder, der symboliserer de forskellige produktionsmetoder. Uanset hvordan brinten produceres, stilles der identiske krav til systemerne og dermed også til sikkerhedsventilerne.

Tørring og opbevaring

Afhængigt af hvordan brinten produceres, er det nødvendigt at tørre det før videre forarbejdning eller transport. Uden tørring ville fugt kondensere og fryse ved kompression eller afkøling. Brintgassen kan derefter opbevares enten i flydende form ved tryk op til 70 bar-g eller i gasform ved tryk på 200 bar-g og højere.

Transport af brintgas

Brint i flydende form kan transporteres effektivt med tog eller lastbil og distribueres decentralt, både i små og store mængder. I gasform kan brint gas dog transporteres individuelt under tryk med lastbil i små mængder. På grund af den lave strømkapacitet, der kræves, bruges produktgruppen Compact Performance normalt.

Anvendelsesområder

Brint kan fx bruges til syntetiske brændstoffer, på tankstationer og Power to X. Gassen er også almindeligt anvendt i kemi-, plast- og stålindustrien. Også her er der sikkerhedsventiler tilpasset efter applikationen.