Gå til indhold

Vores koncepter & løsninger

Food/pharma

Fødevare- og pharma-industrien udgør en vital del af det globale økonomiske og sundhedsmæssige økosystem, hvor bæredygtighed og innovation spiller nøgleroller. Denne sektor er med til at fremme udviklingen af sundere fødevarer og effektive medicinske behandlinger, der er afgørende for den globale velfærd.

Vand

Vandforsyningssektoren og vandværker spiller en vigtig rolle i samfundets infrastruktur, idet de sikrer rent og sikkert drikkevand til husholdninger og industrier. Denne sektor står over for udfordringer såsom vandmangel, forurening og aldrende infrastruktur, hvilket kræver avanceret teknologi og innovative løsninger for at opretholde vandkvalitet og tilgængelighed.

Fjernvarme

Optimal styring og distribution af varme og el spiller en afgørende rolle i omstillingen til grøn energi. Fjernvarme er en effektiv og bæredygtig varme- og energiløsning og en smart måde at levere varme til boliger, virksomheder og institutioner på en miljøvenlig måde.

Biogas

I takt med den globale indsats for at reducere klimaforandringer og opnå bæredygtighed, står biogas som en nøglespiller i den grønne omstilling. Biogas skal bidrage til generel energiforsyningssikkerhed, være back-up og sikre den nødvendige fleksibilitet i både el- og varmeforsyning. Armatec har stor erfaring indenfor teknisk rådgivning og salg af produkter til biogasanlæg.

Power-to-X

Power-to-X (PtX) teknologien repræsenterer en revolutionerende tilgang i energisektoren, som muliggør omdannelsen af overskydende elektricitet fra vedvarende energikilder, såsom vind og sol, til andre energiformer, kemikalier eller brændstoffer. Power-to-X tilbyder en fleksibel løsning til at reducere CO2-udslip, optimerer udnyttelsen af vedvarende energikilder og understøtter den grønne omstilling.

Automation

Armatec er i dag en de førende leverandører indenfor ventilautomation. Vi kombinerer alle typer ventiler med elektriske eller pneumatiske aktuatorer. Alle sammenbygninger leveres justeret og afprøvet fra vores serviceværksted.

Reguleringsteknik

Armatec har mange års erfaring med valg og dimensionering af reguleringsventiler. Vi finder den bedste løsning og kan udskrive beregninger som dokumentation.

Prefab, Vekslerløsninger & Blandesløjfer

Armatec leverer komplette skræddersyede Prefab-units og Blandesløjfer til fjernvarme- og fjernkøleapplikationer. Hvert enkelt anlæg tilpasse det enkelte projekt og leveres med teknisk specifikation, inklusive 3D tegning og diagram.

Ekspansionssystemer

Armatec har mere end 40 års erfaring i levering og servicering af trykekspansionsanlæg. Vi er i stand til at optimere alle anlægstyper, om der skal indsættes fortrykte beholdere, lukkede systemer baseret på trykluft eller store avancerede systemer opbygget med pumper.

Luft- og partikelfjernelse

Snavs og luft findes i både varme-, køle- og industrisystemer. Vi har forskellige løsninger til fjernelse af snavs og luft i systemet, herunder fuldautomatiske vakuumafluftere - så dit anlæg altid kører optimalt.

Pumpeteknik

Der er mange faktorer der spiller ind, når man skal vælge en pumpe. Armatec repræsenterer en række af de største pumpeproducenter og med vores store sortiment, kan vi tilbyde pumpeløsninger til alle applikationer. Vi har fokus på effektivitet og driftssikkerhed.

Rørtekniske løsninger

Med Straub rørkoblinger kan der opnås hurtig og sikker montage uden anvendelse af svejsninger og flanger. Andre fordele er lav vægt, reduktion af rørspændinger/vibrationer, samt lave installationsomkostninger.

Tryksikring

Armatec er eksperter i løsninger til beskyttelse af anlæg under tryk. Vi er eneforhandler i Danmark af bla. LESER-sikkerhedsventiler, Zook-sprængplader og Mankenberg selvvirkende ventiler. Vores løsninger kan anvendes til alle brancher.

Ventilløsninger

Et god installation kræver rigtig valg af ventiler. Ud fra dine specifikationer om medie, temperaturer og tryk samt anvendelse kan vi fra vores store ventilprogram, sikre dig den helt rigtige løsning.