Gå til indhold

Bæredygtighed

Flere og flere indser, at bæredygtighed er afgørende for forretningen. Ikke mindst inden for byggeri og industri. Lejere og slutbrugere kræver, at ejendomme og produkter skal være bæredygtige. Finansieringskilder, interesseorganisationer og politikere belønner bæredygtige initiativer.

Kvalitativ produkt

Ufarlige at håndtere og fordelagtige ud fra et livscyklusperspektiv.

Teknisk viden

Tilfører specifik teknisk forståelse og anvender digitale værktøjer.

Bæredygtigt system

Møder høje krav fra brugere og lovgivere.

Hvordan vi arbejder med bæredygtighed

Klimatsmart flowteknologi

Der findes en række tekniske systemer, som sørger for rette flow i bygninger og industrielle processer. Alt fra varmesystemer i flerfamiliehuse, kontorer og hospitaler til specialdesignede systemer til kemisk produktion. Vores løfte om klimasmart flowteknologi handler om at forene højkvalitets tekniske produkter og dybdegående teknisk viden.

Læs mere

Krav på nul udslip

Bygninger står for cirka en tredjedel af alle drivhusgasudledninger inden for EU. Mere præcist udgør de 40% af det endelige energiforbrug og 36% af de energirelaterede udledninger af drivhusgasser. Det Europæiske Råd opnåede i oktober 2022 en aftale om strengere regler for bygningers energiydelse inden for rammerne af det såkaldte "55%-pakke".

Læs mere

Vores indsats spiller en afgørende rolle

Det er let at overse vigtigheden af strømningsteknik. Uden det rigtige flow opstår der fejl længere fremme i processen. Det kan for eksempel være, at der ikke kommer nok kølevand frem til en industriel proces, eller at returtemperaturen bliver unødvendigt høj i et fjernvarmeanlæg. Her er en oversigt over de kræfter, der driver udviklingen mod klimavenlig strømningsteknik.

Læs mere >>

Eksempler på hvad vi allerede gør

Det handler både om enkelte komponenter og integrerede systemer. Viridi, som betyder "grøn" på latin, er Armatecs betegnelse for miljømæssigt gode produktvalg. Vi indførte mærkningen for at gøre det lettere for konsulenter og installatører, som ønsker eller er pålagt at prioritere bæredygtighed. Vores tilbud består af flere eksempler.

Læs mere >>

Et langsigtet mål

Nogle hyldede os. Andre var tvivlsomme. Sådan er det, når man er tidligt ude. Den tid vi har investeret gennem årene, har vi gavn af nu. Du har sikkert bemærket, hvordan sektorerne byggeri og industri mere tydeligt og oftere efterspørger bæredygtige produkter og tekniske systemer. Det motiverer os til at vie endnu mere kraft til spørgsmål, der vedrører bæredygtighed.

Læs mere

Vi tager hensyn til hele kæden

Hele vejen fra udvinding af mineraler til genbrug af et udtjent produkt. Vores produkter vurderes af brancheorganisationer, vi arbejder med byggevaredeklarationer og udfører leverandørvurderinger. Vi bruger også Kinver Green til at måle og rapportere emissioner fra transport.

Læs mere

Der er behov for klimasmart flowteknologi på en række områder inden for byggeri og industri. Her er nogle eksempler, hvor vores viden og vores produkter gør en forskel..

Armatec med i teknikkapløb om vindkraft

Vindkraft udgør lidt over fem procent af al elproduktion i verden. Markedet vokser med fem procent årligt og forventes at være værd 1.250 milliarder kroner i 2025. Den tekniske udvikling sker i hæsblæsende fart – producenterne ønsker at udnytte så meget energi som muligt fra den vind, der blæser over land og vand. Armatec bidrager med sin specialviden inden for strømningsteknik.

Læs mere >>

Havvinde giver bæredygtig strøm

Vindenergi kunne udgøre 10-20 procent af det globale elektricitetsbehov. En teknisk udfordring, der virkelig er betydelig – og vi deltager gerne i løsningen.

Læs mere >>

Vi gør toget lidt bedre

De seneste år har toget oplevet en renæssance. Vi bidrager ved at skabe redundante løsninger inden for klimasmart flowteknologi, som sikrer driftssikkerheden også i en krisesituation.

Læs mere >>

Vi holder ESG i fokus

Vi har alle et kollektivt ansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vores ambition er at tænke bæredygtigt gennem alle aspekter af vores organisation, fra valg af transportør og materialer i vores produkter til den mængde papir vi bruger.

Læs mere >>

Vi tager ansvar i hele værdikæden

Vi har defineret vores minimumskrav til forretningsetik, miljøpåvirkning, arbejdsforhold, menneskerettigheder, sundhed og sikkerhed. Det omfatter os selv samt alle forretningspartnere og leverandører der har med os at gøre.

Læs mere >>