Gå til indhold

Nutidens varmecentraler kræver fleksible løsninger

Kravene til varmecentraler bliver større og mere omfattende, derfor vælger mange en løsning fra Armatec.

Hos Armatec kan vi projektere og designe store fjernvarmeunits både med og uden brugsvandsproduktion til de fleste applikationer. De store fjernvarmeunits kan leveres i alle dimensioner og designs, så de passer bedst til installationen og den plads der er til rådighed i varmecentralen. Dermed er de både nemme at installere, håndtere og servicere. Fjernevarmeunits opbygges på rammer, som gulvstående moduler, så indbaksning og montering kan foregå så enkelt som muligt.

Kravene til regulering, bestykning og afkøling bliver skærpet jævnligt fra den enkelte applikation til det pågældende fjernvarmeværk. Armatec kan opfylde alle konkrete specifikationer og parametre givet. På vores komplette fjernvarmeunits, er det et samspil mellem rådgiver, byggeherre og udførende, om hvorledes disse enheder skal designes, ud fra flow og ønskede bestykning.

Når grundarbejdet er på plads, udarbejdes en 3D-tegning, for at tilsikre at ovenstående er opfyldt og designet passer ind på installationsstedet. Når det er på plads, leveres tegninger i digitalt format, så det nemt kan implementeres i projektets endelige tegninger.

Herunder ses en fjernvarmeunit monteret i København, HOFOR området, hvor der produceres varmt brugsvand i de lodrette fuldt rustfrie rørvekslere og centralvarme i den blå Alfa Laval pladeveksler. (Ingen VVB) Hele unitten styres her af en Danfoss ECL 310 regulator som kan kobles til internettet. Er der krav eller et ønske om at unitten skal styres af CTS, er dette også en mulighed.

Spar plads i din varmecentral med et enkelt design fra Armatec

Billede 1 + 2 er fra et kollegie på Amager, hvor VVB blev erstattet af 2 stk. rørveksler, for varmtvands produktion, pladsbesparelsen er til at få øje på!

Billede 1:

IMG_2107.JPG

Billede 2:

IMG_4546.JPG