Hoppa till innehåll

FAQ Fjärravläsning

Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna om Fjärravläsning.

Vad är M-bus?

Meter-Bus (M-Bus) är en Europeisk standard EN 13757 som är fabrikatsoberoende för fjärravläsning av bland annat kall- och varmvattenmätare samt el- och energimätare. Samtliga mätare från Armatec kan kommunicera via M-bus. Antingen är m-busen integrerad i mätaren eller så används fjärravläsningsmodul typ AT 7275CY-M. Om det är en pulsmätare används r en omvandlare från puls till M-bus, AT 7530-M2.

Hur adresseras en mätare i M-Bus?

I M-Bus kan en mätare adresseras via primäradress eller sekundäradress. Primäradressen är ett tal mellan 1-250. Vanligtvis har en mätare primäradress 000 vid nyinstallation. Sekundäradressen är vanligtvis detsamma som mätarens/fjärravläsningsmodulens serienummer/tillverkningsnummer och är ett åttasiffrigt nummer.

Vad är Modbus?

Modbus är ett öppet registerprotokoll som används för att kommunicera med bland annat sensorer och instrument främst i industriapplikationer. Inga av våra mekaniska mätare kan kompletteras med Mod-buskommunikation, men det finns utrustning på marknaden som omvandlar M-bus till Modbus. Mätare i vårt sortiment som kommunicerar Modbus är; AT7185 med signalomvandlare AT7185-MAG6 där modbus är ett tillval som måste anges vid beställning, värme/kylmängdsmätarna AT 7500F och 7505 som har modbuskommunikation som tillvalsmoduler, AT 7275EW-MOD respektive AT 7275SON-MOD + 7505NAT2.

Hittade du inte svaret på din fråga?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

FAQ Vattenmätning

Ta del av svaren på de vanligaste frågorna om Vattenmätning.

Till våra svar

FAQ Värmemängdsmätning

Ta del av svaren på de vanligaste frågorna om värmemängdsmätning.

Till våra svar