Hoppa till innehåll

FAQ Värmemängdsmätning

Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna om Värmemängdsmätning.

Var skall energimätaren monteras?

Flödesmätaren monteras som standard i den kallare ledningen, dvs returledningen i värmesystem och tilloppsledningen i kylsystem. Om mätaren skall monteras i den varmare ledningen behöver integreringsverket kompenseras för detta. Detta måste anges vid beställning.

Om mätare med godkännande för installation i kall ledning har installerats i den varmare ledningen, d.v.s. tilloppsledning i värmesystem och returledning i kylsystem kan inte AT 7500F kompenseras för detta. AT 7500F måste installeras om i den kallare ledningen alternativt att en mätare med godkännande för installation i varm ledning beställs.

Värme- och kylmängdsmätaren AT 7505 skall som standard monteras i den kallare ledningen, om den har monterats i den varmare ledningen kan Armatec service konfigurera om mätaren för installation i varm ledning.

För korrekt montage av energimätare AT 7500F hänvisar vi till vår snabbinstallationsmanual för denna mätare på vår hemsida.

Vilken energimätare skall jag använda i kylsystem?

I vanliga vattenburna kylsystem med minst 3 gr. K temperaturskillnad passar en värmemängdsmätare AT 7500F med ultraljudsflödesmätare bra. Om systemet innehåller tillsats av anti-icingmedel används lämpligen AT 7505 alternativt AT 7185 tillsammans med integreringsverk AT 7274D och temperaturgivarpar pt 500. Typ av fluid och dennes koncentration måste anges vid beställning.

I system där det kan finnas mycket luft (i regel kallt tappvatten) väljs lämpligen AT 7505.

Kan kabeln mellan integreringsverk och flödesmätare förlängas?

1. Kabeln mellan integreringsverk och flödesmätare (signalkabel) får ej förlängas eftersom kompaktvärmemätarens typgodkännande gäller som en enhet. Om kabeln förlängs kommer mätaren att sluta fungera och måste då ersättas med en ny komplett kompaktvärmemätare. Värmemängdsmätare AT 7500F levereras som standard med 3 m signalkabel och AT 7505 levereras som standard med 3 m signalkabel. Om längre kablar än 3 m behövs rekommenderas att använda separat flödesmätare (t.e,x. AT 7185) och separat integreringsverk AT 7274D.

2. I de fall där en separat flödesmätare (t.ex AT 7029, AT 7169A) med separat integreringsverk AT 7274D används, kan pulskabeln mellan integreringsverk och flödesmätare förlängas.

Kan temperaturgivarna förlängas till integreringsverket på AT 7500, AT 7505 och AT 7274D?

Ja, skarva båda kablarna exakt lika mycket (för samma motstånd) upp till 10 m med tvåtrådskoppling och upp till 23 m med fyrtrådskoppling alternativt kan temperaturgivarpar 5m eller 10 m kabellängd beställas hos Armatec.

Energimätaren ger inget flödesvärde eller visar felkoder

AT 7500F

1. Mätaren kan monteras i vertikal eller horisontell ledning. Vid montering i horisontell ledning skall mätaren installeras med integreringsverket tiltat uppåt, 45 grader. Pilen på mätaren skall peka i mediats flödesriktning. Om mätaren installeras i fel flödesriktning erhålls felkod E6.

2. Felkoden E7 beror normalt på otillräcklig avluftning i systemet. Luft i flödesmätare stör ultraljudssignalen. Felmeddelandet är vanligt vid nyinstallation av mätare då mätröret inte fyllts helt av vatten. Felkoderna kommer att försvinna när avluftning skett och/eller mätröret är fyllt med vatten. Om E7 uppträder efter att mätaren har varit i drift ett antal år tyder det på att det är något som stör ultraljudssignalen. I värmesystem kan en beläggning hamnat på ultraljudssensorerna. Då bör mätaren plockas ner och rengöras försiktigt.

3. Felkod E8 erhålls om inte nätdriften har kopplats in. När felkod E8 uppträder går det ej att kommunicera med mätaren via M-Bus. Detta beror på att mätaren går på backupbatteri.

För att koppla in nätdriften 230V skruva loss den beiga huven och anslut till de två yttersta plintarna på kortet.

4. Kontrollera att temperaturgivarna är monterade i rätt ledning. Givare där kabeln är blåmärkt skall vara monterad i den kallare ledningen. Givare där kabeln är rödmärkt skall vara monterad i den varmare ledningen. Mätaren kan inte beräkna negativa temperaturdifferenser.

Kan M-bus och pulskort användas samtidigt?

Ja både M-buskort och pulskort och användas samtidigt då det finns två kortplatser i AT 7500F och AT 75005. I mätare AT 7500F och AT 7505kan även två M-Buskort installeras.

Vilken adress har M-Bus mätare vid nyinstallation?

Primäradressen är "000" vid nyinstallation och kan programmeras mellan 001 till 250. Sekundäradressen är mätarens/M-Busmodulens tillverkningsnummer.

I AT 7500F, vänster kortplats ger primäradress 000 medan högra kortplatsens primäradress är serienumrets två sista siffror vid nyinstallation.

Är fjärravläsningsmodulen för M-bus?

AT 7500Fs fjärravläsningsmodul för M-bus har anslutningar för kablar på framsidan av kortet. M-buskortet har 2st plintar märkta 24 och 25.

Värmemängdsmätaren skickar ingen eller fel signal till överordnat system

1. Se punkter under rubrik "energimätaren ger inget flödesvärde eller visar felkoder".

2. Kontrollera att fjärravläsningsmodul för M-bus, puls, 4-20mA eller LON är monterat i integreringsverket.

3. Kontrollera att anslutningskablarna är monterade enligt bruksanvisning, M-Bus ansluts till plint 24,25.

4. För energimätare som ej är hybridmätare dvs där flödesmätare och integreringsverk levereras separat: kontrollera att pulstalet på integreringsverket överensstämmer med pulstalet som levereras av flödesmätaren.

5. Om M-busslingan är lång och/eller om mätaren och M-buskabel är monterad i apparatskåp eller liknande där tex frekvensomformare finns: Detta kan ev störa M-buskommunikationen. Använd med fördel skärmad M-buskabel och/eller skärma av från övriga apparater.

6. Kontrollera att spänningsnivåer på m-busslingan är tillräcklig, riktlinje är mellan 25-40 V.

7. Kontrollera avläsningsfrekvensen, vid m-buskommunikation är rekommendationen max 1 gång per minut. Tätare intervaller kan påverka kommunikationen.

Hittade du inte svaret på din fråga?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

FAQ Vattenmätning

Ta del av svaren på de vanligaste frågorna om Vattenmätning.

Till våra svar

FAQ Fjärravläsning

Ta del av svaren på de vanligaste frågorna om Fjärravläsning.

Till våra svar