Hoppa till innehåll

FAQ Vattenmätning

Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna om Vattenmätning.

Kan en vattenmätare monteras vertikalt?

Det beror på vilken typ av mätare som används.

Statiska mätare, typ AT 7450A kan monteras såväl horisontellt som vertikalt utan inverkan på R-talet (mätnoggrannheten).

Volymetriska mätare typ ringkolv, t.e.x. AT 7420B, AT 7430B, enstråliga vinghjulsmätare t.e.x. AT 7051 och lägenhetsmätare AT 7080B, AT 7085B samt turbinhjulsmätare AT 7110B kan monteras både horisontellt och vertikalt. Vid vertikalt montage av enstråliga vinghjulsmätare erhålls ett lägre R-tal.

De flesta flerstråliga våtlöpande vinghjulsmätare, t.e.x varmvattenmätaren AT 7029A kan endast monteras horisontellt. Dessa mätare har ett balanserat vinghjul med sk. "bärtappar" som ligger an en lagring. Vid annat montage än horisontellt med mätartavlan uppåt kommer mätaren inte att mäta. Önskas vertikalt montage med denna typ av mätare måste speciellt stigrörs- eller fallrörutförande beställas, AT 7029AGS respektive AT 7029AGF.

Mätaren saknar CE intyg

Mätare med MID-godkännande har CE-intyg och intyget finns att ladda ned från Armatecs hemsida under nedladdningsbart på respektive produkts produktsida.

Har jag en M-Bus- eller en pulsmodul till min vattenmätare?

M-bus:
För kallvattenmätare typ Flostar/Flodis (AT 7051)och Aquadis (7420B/7430B) är M-Bus- givaren AT 7275CY-M märkt M-Bus Cyble v 2.0.

Varmvattenmätare AT 7029A har integrerad M-Bus.

För lägenhetsmätare typ Unimag (AT 7080B/ AT 7085B) är givaren AT 7275CY-M märkt M-Bus Cyble v 2.0

Statiska kall- varmvattenmätaren AT 7450A-M har integrerad M-Bus.

Puls:
Lägenhetsmätare typ Unimag (AT 7080B/7085B), Kallvattenmätare typ enstrålig vinghjulsmätare Flostar/Flodis AT 7051 och ringkolvmätare Aquadis 7420B/7430B: givaren AT 7275CY-KLF1/10/100 är märkt Cyble sensor V2 KLF (pulstal 1,10 eller 100).

Hetvattenmätare (AT 7029/7169A): mätaren är försedd med integrerad pulsgivare av typ Reed. För att omvandla pulssignalen till M-Bus används AT7530-M2

Varför får jag ingen signal/kontakt?

1. Kontrollera att givaren är rätt monterad och har kontakt med metalltrissan

2. Kontrollera att kablarna är anslutna korrekt:
M-bus: På vattenmätare anslut brun & vit kabel, opolariserad inkoppling.
Puls: Kallvattenmätare AT 7420B, 7430B, 705, AT 7080B: Anslut vit och brun kabel, opolariserad inkoppling. Kontrollera att pulstal på modul och mätare överensstämmer.

3. För M-Busgivare, kontrollera baudrate (300 eller 2400 baud rate) och att spänningen i m-busslingan är mellan 25-40 V.

4. För pulsgivare: Om signalen går till en DUC (dataundercentral), kontrollera att den kan hantera sk. open collector-pulser (transistorrelä).
Kontrollera också att DUC inte skalar om den pulssignal som kommer från mätaren.

Hittade du inte svaret på din fråga?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

FAQ Värmemängdsmätning

Ta del av svaren på de vanligaste frågorna om värmemängdsmätning.

Till våra svar

FAQ Fjärravläsning

Ta del av svaren på de vanligaste frågorna om Fjärravläsning.

Till våra svar