Hoppa till innehåll

Rätt service gör stor skillnad

Armatec erbjuder professionell pumpservice hela vägen från igångsättning till utbyte. Välservade pumpar ger rätt driveffekt och minskar risken för driftstopp. Men det finns en mängd pumpar – var och en med sitt servicebehov.

Vår inriktning är att serva pumpar från Flowserve, inklusive pumpar från koncernvarumärkena HALBERG, SIHI och Sterling. Vi erbjuder såväl förebyggande som avhjälpande insatser. Installation, uppstart, problemlösning och reparation. Du kan känna dig trygg i att vi alltid använder originaldelar med garanti, det ökar driftsäkerheten och gör att du kan behålla dina certifieringar. Utfört arbete och förslag på ytterligare åtgärder dokumenteras.

Armatecs tjänster inom pumpservice:

Installation

Med en installationskontroll förvissar du dig om att pumparna är redo för driftsättning. Vi undersöker att installationen är utförd enligt föreskrifter från pumptillverkaren. Allt arbete dokumenteras - du ser i klartext vad vi gjort och varför.

Uppstart

Uppstartskontroll ger dig en problemfri drift från dag ett. Vi ser till att dina pumpar är korrekt installerade samt att anslutningar är täta och felfria. Du får protokoll över utfört arbete och vid behov förslag på ytterligare åtgärder.

Problemlösning

Att reda ut varför en pump krånglar kan vara en utmaning. Vi samlar in fakta och observerar på plats samt använder metoder baserade på erfarenheter och information från tillverakren. Du får dokumentation över utförda undersökningar och rekommenderade åtgärder.

Reparation

Situationen avgör om vi reparerar din pump på plats eller i en serviceverkstad knuten till Armatec. Vid behov har vi också tillgång till rådgivning av servicepersonal från Flowserve. Förvänta dig korrekt service, endast originalreservdelar och utförlig dokumentation.

Reservdelar

Vi förser dig uteslutande med originaldelar för att säkra funktion och driftsäkerhet hos dina punpar. Du får garanti på delarna och tillgång till dokumentation från tillverkaren. Originaldelar ger också möjlighet att behålla certifieringar.

Mikael Ahlén

Area Sales Manager, Pump

031-89 01 94
mikael.ahlen@armatec.se

Ola Johnsson

Area Sales Manager, Pump

031-89 01 25
ola.johnsson@armatec.se

Uteblivet underhåll

Uteblivet underhåll står för 6 procent av omsättningen inom svensk industri, enligt en undersökning från Chalmers tekniska högskola. Det blir 177 miljarder årligen.