Hoppa till innehåll

Vi rekommenderar

Området för vakuumpumpar kan vidgas genom montage av en gasejektor direkt på pumpens sugfläns. Vid begränsande utrymmen kan ejektorn monteras lodrätt, vågrätt eller tangentiellt utan inflytande på dess kapacitet. Gasejektorn arbetar utan en extern energikälla genom att enbart utnyttja tryckenergin i dysan som omsätts till rörelseenergi. Gasejektorn är dimensionerad för bestämda gasmängder och korrelaterar till rätt val av pump.

Se vårt pumpsortiment