Hoppa till innehåll

Smart statisk mätning

När du väljer Armatecs statiska mätare investerar du för en omställning till smartare teknik och hållbara lösningar. Den statiska mättekniken ger dig tillgång till utförlig och precis mätdata via flera kommunikationsvägar. Förvänta dig långtidsstabila och tillförlitliga mätinstrument som förenar minimalt underhåll med extremt hög mätnoggrannhet.

Våra statiska mätare, tillsammans med digitalisering och IoT, ger dig nya möjligheter till detaljerad systeminformation. Genom att kombinera statisk mätteknik med många kommunikationsmöjligheter erhåller du en utökad mängd mätdata som flödeshastighet, min- och maxvärden samt temperaturer. Du kan själv justera rätt parametrar och optimera ditt system.

Våra smidiga och statiska precisionsmätare, AT 7450A och AT 7500F, mäter vattenförbrukning eller värmemängd baserat på beprövad teknik med extremt hög mätnoggrannhet över hela det dynamiska spannet. Såväl väldigt låga som höga VVC-flöden registreras tillförlitligt. Det gör mätarna värdefulla i applikationer med höga krav på kvalitet och mätnoggrannhet.

Hög tillförlighet och precision

Statiska vattenmätare bibehåller en hög mätnoggrannhet under hela sin livstid samtidigt som de är underhållsfria precisionsinstrument med bred dynamisk ratio.

Enkelhet

Oavsett om du väljer vattenmätare eller värmemängdsmätare, så är våra statiska mätare smidiga att installera samtidigt som de har en LCD-display för enkel avläsning.

Smart vattenmätning

Våra smarta mätare med flera kommunikationsmöjligheter ger, tillsammans med digitalisering och IoT, nya möjligheter att skräddarsy lösningar för smart avläsning som ger ökat mervärde.

Investering för framtiden

Med statiska mätare installerar du för framtiden. Du får tillgång till detaljerad och precis mätdata för att kunna energieffektivisera, samtidigt som du skapar förutsättningar för mer miljövänliga arbetssätt för att samla in mätdata.

Värdet av mätdata

Du kan inte fatta de rätta besluten förrän du har den mätdata du behöver. Statiska mätare ger dig tillgång till en stor mängd data som hjälper dig att övervaka och justera rätt parametrar för att optimera ditt system.

Viktiga tillbehör för korrekt installation

Vattenmätare

De viktigaste tillbehören för en korrekt installation av
vatten- och värmemängdsmätare är våra konsoler AT 7358 i rostfritt utförande och våra kopplingar AT 7056 som finns för alla gängade mätare. Våra konsoler finns i olika utföranden – med eller utan avstängningsventil och backventiler. För våra kallvattenmätare finns även parallellkoppel AT 7360A för 2,3 eller 4 mätare.

Värmemängdsmätare

För värmemängdsmätare AT 7500F finns även Armatecs installationskit. Via ett artikelnummer får du allt du behöver för en korrekt installation av våra gängade varianter av AT 7500F.

Ultraljudsmätare AT 7450A

Statisk vattenmätare med mätprincip baserad på ultraljud. Finns med trådad M-Bus kommunikation alternativt trådlös wMBus-kommunikation (OMS). Mätaren har inga rörliga delar och bibehåller därmed sin höga mätnoggrannhet över hela sin livslängd.

Läs mer

Kompaktvärmemätare AT 7500F

Används för mätning av termisk energi i värme eller kylsystem med vatten som fluid. Ej lämplig vid…

Välj

Kompaktvärmemätare AT 7505

Används lämpligen i Glykolblandningar eller andra anti-icing tillsatser för mätning av termisk energi…

Välj

Vattenmätare AT 7450A

Statisk mätare för kallvatten/varmvatten med hög mätnoggrannhet. Finns med trådad M-Bus kommunikation…

Välj

Flödesmätare AT 7185

Flänsad flödesmätare med induktiv mätprincip för mätning av flöden på ledande vätskor. Extremt hög…

Välj

Vatten & Energimätning

Bra mätvärden kräver bra mätare. Men modern mätteknik handlar även om att samla in, bearbeta och presentera mätdata. Vi ser till att du får veta ännu lite mer, ännu lite bättre.

Läs mer om koncept Vatten & Energimätning