Hoppa till innehåll

Vad är expansionskärl?

FAQ om Tryckhållning & Expansion. Här besvarar vi frågor om olika expansionskärl, förtryck, besiktning, anslutning med mera.

Vilken typ av expansionskärl används till vilket system?

Till mindre system är det vanligt med förtryckta expansionskärl som AT 8321E och AT 8363E. För större system med krav på driftsäkerhet används aktiv tryckhållning med kompressor eller pump, exempelvis AT 8300 och AT 8340.

Hur vet jag förtrycket i ett expansionskärl?

Kontroll av förtrycket sker på kärlets ovansida via en ventil, först behöver du stänga av mot systemet och dränera ur vätska så att kärlet är tomt. Är förtrycket korrekt går det bra att fylla på kärlet med systemvätska igen. Tänk på att ha ungefär +0,2 bar övertryck för att säkerställa att vätska går in i kärlet.

Vad är rätt förtryck i ett system?

Statiska höjden på systemet i meter + 0,3 bar, se räkneexempel i vår kunskapsguide för Tryckhållning & Expansion.

Var går gränsen för krav på besiktning?

Kärlets volym i liter multiplicerat med säkerhetsventilens öppningstryck i bar ska inte överstiga 1000, se kunskapsguiden för mer information.

Kan jag docka två olika expansionskärl?

Nej, vid seriekoppling av expansionskärl ska de ha samma volym/storlek. Det beror på att vätska tar enklaste vägen och för att skapa balans behöver kärlen därför ha samma storlek/volym.

Vad ska jag tänka på om jag vill bygga ut ett befintligt system?

Ökar systemvolymen kan du göra en dimensionering i Varmber för att se om det befintliga expansionskärlet räcker till. Om den inte räcker till? Då kan du se över möjligheten att bygga ut ditt nuvarande system med ett till expansionskärl alternativt byta ut det befintliga. Du är alltid välkommen att kontakta oss på Armatec för vägledning.

Var i systemet ska expansionskärlet anslutas?

Expansionskärlet ska alltid monteras på returledningen eftersom att nollpunkten finns där. Men också för att undvika undertryck i systemet som annars sker om kärlet exempelvis sitter på pumpens trycksida.

Varför är det inget vatten i expansionskärlet?

Det kan bero på för lite vätska i systemet eller att förtrycket är högre än rådande drifttryck. Om det är för lite vätska i systemet kan ett läckage vara orsaken, detta måste kollas upp. Om förtrycket är fel kan en ombyggnation, en felinställning eller att det aldrig ändrats för byggnadens förutsättningar vara orsaken.

Hur får jag in vatten i expansionskärlet vid uppstart?

Vid påfyllning av systemet behöver du ha ett tryck + 0,2 bar över förtrycket på expansionskärlet för att få in vätska i kärlet. Om trycket i systemet har uppnåtts tar expansionskärlet hand om den utvidgningen och har då vätska i sig.

Hittade du inte svaret på din fråga?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kunskapsguide Tryckhållning & Expansion

Att hitta rätt expansionskärl kan vara svårt. Våra kunskapsguider beskriver hur ett rätt dimensionerat tryckhållningssystem gör att värme och kyla fördelas optimalt.

Lär dig mer

Prova vårt populära dimensioneringsprogram VARMBER

VARMBER är vårt lättanvända onlineverktyg för dimensionering av expansions- och tryckhållningssystem samt för säkerhetsutrustning för pannor, värmeväxlare och värmepumpar. Fyll bara i formuläret så ger VARMBER dig ett lämpligt förslag.

Testa VARMBER