Hoppa till innehåll

FAQ Luft- & Partikelavskiljning

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om Luft- och partikelavskiljning.

Var ska avgasaren monteras i systemet?

En undertrycksavgasare monteras på systemets returledning. Detta för att säkerställa att driften sker inom det tillåtna tryck- och temperaturområdet. Men också för att optimera avskiljningsgraden med hänsyn till förhållandet mellan gaslöslighet och temperaturen.

Kan jag använda en undertrycksavgasare på system med frostskyddstillsatser som etanol/bioetanol och kalciumklorid?

Våra undertrycksavgasare är godkända för vätskor i grupp 2 i PED. Etanol/bioetanol och kalciumklorid tillhör vätskor av grupp 1. Det beror på att flampunkten på dessa är lägre än högsta tillåtna driftstemperatur i vårt godkännande. Trots det monteras många undertrycksavgasare på system med frostskyddstillsatserna och fungerar bra ändå, däremot gäller inte garantin eftersom att godkännandet saknas.

Vid ett undertryck är det viktigt att känna till risken att vätskans kokpunkt kan nås och att frostskyddstillsatsen då avdunstar vid långvarig användning. Efter det kontinuerliga avgasningsprogrammet rekommenderar vi därför att du driftar undertrycksavgasaren i påfyllningsprogrammet eller stoppar det helt.

Var hittar jag CE-intyg för avgasare?

Undertrycksavgasarna faller inte under PED:en och ska inte CE märkas. Däremot hittar du intyg om överensstämmelse i bruksanvisningens sista sidor.

Undertrycksavgasaren skickar varken en utsignal eller ett felmeddelande, vad beror det på?

Kontrollera att anslutningskablar är monterade enligt tillhörande bruksanvisning. På Basic enheter gäller det plint 13-15 och på Touch enheter är det plint 23-25. Kontrollera att valet i standardinställningarna i kundmenyn under Pot.fri störn.kontakt är ”Ja”.

Hur sammankopplar jag en avgasare med en tryckhållningsenhet för påfyllningssignal?

Basic: Koppla ihop plint 17 och 18 på avgasaren med plint 11 och 10 på tryckhållningsenheten.

Touch: Koppla ihop plint 17 och 18 på avgasaren med plint 5 och 4 på tryckhållningsenheten. Se schemat.

Hittade du inte svaret på din fråga?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kunskapsguide Luft- & Partikelavskiljning

Gaser som kaviterar i värme- och kylsystem påverkar funktionen och kan leda till att komponenter havererar till följd av korrosion. Även partiklar och substanser kan påverka systemets funktion och livslängden för komponenter. Armatec erbjuder lösningar för luft- och partikelavskiljning baserade på empirisk kunskap och stöd av studier.

Lär dig mer