Hoppa till innehåll

Projektering

Att leverera ett färdigbyggt system ställer stora krav på ett strukturerat arbetssätt. En etablerad projektmodell tillsammans med projekthanteringsrutiner understödjer och säkrar slutprodukten, dels för att den ska motsvara kundens förväntningar men framförallt för att säkerställa kvaliteten.

Varje projekt består av ett team med olika kompetens och självklart en projektledare som följer projektet från början till slut. Som extra säkerhet har vi alltid ytterligare en person på systemavdelningen som är insatt i arbetet och kan ta över med kort varsel utifall att det skulle behövas. Vår projektmodell gör att det går att få snabbt grepp om nuläget och hålla tempot högt, självklart utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet.

Vi erbjuder inte bara en lösning på ert problem i form av ett system utan även vår kunskap och projektledning.

Förfrågan
Detta är inledningsfasen och det är här det bestäms om förfrågan ska drivas som ett projekt, avböjas helt eller enbart offereras som lösa komponenter. Kommer man fram till att det ska drivas som ett projekt forsätter vi till nästa steg.

Offert
Nu samlas all nödvändig information in för att kunna välja och dimensionera komponenter, ett flödesschema skapas för att få fram en funktion, aggregatet klassificeras enligt PED eller annan standard och en projektplan tas fram. Detta sammanställs och blir en offert där ni får ett försättsblad med totalpris, leveranstid, försäljnings- och leveransvillkor, flödesschema och reservdelslista.

Order
När förslaget accepteras och resulterar i en beställning genomförs en kontroll av samtliga producerade dokument som godkänns. Komponenter beställs och leveransbevakas kontinuerligt för att upptäcka avvikelser i tidsplanen.

Produktion
Samtliga komponenter samlas på vårt lager där de kontrolleras, packas, märks och emballeras innan de levereras till produktionen. Varje komponent får redan nu ett specifikt namn som går att spåra genom komponentlistan och flödesschemat. En 3D-modell tas fram och en dimensionsritning görs över systemet som komuniceras till er för att säkerställa att design är enligt önskemål, expemelvis huvudmått och anslutningarnas placering. När enheten är tillverkad slutbesiktigas alltid systemet, denna besiktning dokumenteras och ingår i slutdokumentationen.

Avslutning
Vid godkänd slutbesiktning emballeras och levereras enheten till bestämd adress.
Samtidigt skickas även dokumentationen som består av komponentlista, flödesschema, dimensionsritning, komponenters datablad och manualer, intyg och godkännande, kretsschema samt drift och underhåll. Format och språk anpassas efter kunden önskemål.

Detta tillför Systemavdelningen

Våra arbetsområden

- Kundorientering - Kylning
- Kontinuerlig leveransbevakning - Värmning
- 3D-design - Filtrering
- Reservdelshållning av många produkter på eget lager - Pumpning
- Kontinuerlig produktutveckling - Reglering
- Avancerade lagerhållningsrutiner - Tryckhållning
- Tekniskt bollplank - Återströmning
- Långvariga relationer med marknadsledande kompontentleverantörer
- Flexibel projekt-setup
- Ansvar från offert genom produktens hela livslängd