Hoppa till innehåll

Säkerställ vatten till förbrukaren

Ibland måste det finnas vatten vid förbrukningspunkten. En pump behöver till exempel vara vattenfylld för att kunna pumpa vatten ur en brunn. Lösningen stavas backventiler.

Både vattenleverantören och förbrukaren, som t ex fastighetsägare eller näringsidkare, har olika regelverk att följa. Livsmedelslagen och Produktansvarslagen är de regler som vattenleverantören måste uppfylla för att få leverera dricksvatten. Vattenleverantörens rättigheter för att säkerställa vattenförsörjningen på ett riktigt sätt finns beskrivna i Lagen om allmänna vattentjänster samt i de lokala leveransvillkoren, ABVA, som anslutna abonnenter har att följa.

Perspektivet sett från förbrukarna, t ex en fastighetsägare eller näringsidkare, skiljer sig något. Miljöbalken, som tillämpas vid bedrivande av verksamhet som kan påverka miljön, har en allmänt hållen skrivning. Återströmningsskydd konkretiseras närmare i Boverkets Byggregler (BBR), som skall följas vid nybyggnation. BBR hänvisar vidare till standarden SS-EN 1717. Standarden är en komplett beskrivning av hur man analyserar risknivåer och väljer skydd för olika dricksvattenanslutningar.

Armatec erbjuder återströmningsskydd för samtliga risknivåer och som uppfyller kraven i SS-EN 1717.

Återströmningsskydd AT 1159

Kontrollerbar backventil typ EA för vätskekategori 1-2 enligt SS-EN 1717.

Välj