Hoppa till innehåll

Håll dricksvattnet rent

Det finns en rad lagar och föreskrifter kopplade till kvaliteten på dricksvatten. En del berör återströmning direkt, andra indirekt. Vi ser till att du hittar rätt väg att värna ditt vatten.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Vi behöver ständigt fylla på kroppens förråd med vatten för att vi skall överleva och må bra. Därför är det livsviktigt att alla har tillgång till rent vatten som kan användas som dricksvatten utan hälsorisker. För att säkerställa dricksvattnets livsmedelskvalitet under distribution fram till konsumtion, måste dricksvattnet skyddas mot förorening genom återströmning av förorenat vatten eller andra skadliga vätskor. Genom att följa lagstiftningen och tillämpa den svenska standarden SS-EN 1717 med krav på återströmningsskydd, tryggas dricksvattnets kvalitet fram till konsumtion.

Armatec erbjuder återströmningsskydd för samtliga risknivåer och som uppfyller kraven i SS-EN 1717.

Återströmningsskydd AT 1162C

Skyddsmodul typ AB med luftgap för vätskekategori 5 enligt SS-EN 1717. Utförande med integrerad behållare…

Välj

Återströmningsskydd AT 1167B, AT 1167R

Skyddsmodul typ BA med flänsad anslutning för vätskekategori 4 enligt SS-EN 1717.

Välj