Hoppa till innehåll

Effergi – vår märkning för hållbarhet och energieffektivisering

Energieffektivitet står på allt fler företags och organisationers agenda. Alla vinner på energieffektiva system för vatten, värme, kyla och process. Genom vår märkning Effergi lyfter vi fram tekniska lösningar och produkter som är särskilt energieffektiva.

Vatten & Energimätning

Smartare vattenavläsning

Vi erbjuder två smarta lösningar för avläsning av vattenmätare i fastigheter. Mobil och automatisk avläsning från Armatec ger dig nya möjligheter inom vattenmätning. Vi förklarar hur det fungerar!

Effergi

Så minskar du miljöpåverkan för dina vattenmätare

Du hittar det i allt från flygplansvingar och motorhuvar till bänkskivor och lagade tänder. Komposit är framtidsmaterialet som numera finns överallt i vår vardag. En komposit består av minst två material som tillsammans bildar ett nytt material med önskvärda egenskaper inom ett visst område. Nu vinner komposit mark inom don för vattenmätning i fastigheter.

Läs mer

Värmeväxling & Ackumulering

Effergi

Ta vara på spillvärmen

Varför låta överskottsvärmen gå till spillo? Vi växlar över spillvärme från ett system till ett annat, till exempel mellan varmvatten och uppvärmning. Bra för plånboken, bra för miljön.

Effergi

Sänk returtemperaturen

Vi kramar ut mesta möjliga energi ur fjärrvärmesystemet till din fastighet. Det minskar din returtemperatur och därmed risken att behöva betala strafftaxor till energibolagen.

Läs mer om applikationen
Effergi

Välj special som standard för ackumulering

Det finns mängder av skäl att lagra värme eller kyla i ett välisolerat kärl. Till exempel ta vara på uppvärmt vatten från solfångare eller överskottsvärme från industriell produktion. Nu är ackumulatortankar rätt stora produkter och ingår som en del av ett större tekniskt system. Därför är det klokt att satsa på specialanpassade tankar.

Läs mer

Tryckhållning & Expansion

Effergi

Bästa öppna kärlet? Ett som är slutet

Luft i vattenburna värme- och kylsystem riskerar att försämra såväl energiprestanda som inneklimat samt förkorta livslängden för systemkomponenter. Det finns ett enkelt sätt att komma runt problemet: Välj ett öppet expansionskärl med bälg.

Ta del av hela artikeln
Effergi

Okänd superkombo spar energi i fastigheter

Det finns många sätt att spara energi i vattenburna värme- och kylsystem. Injustering och varvtalsstyrd pump är två klassiska exempel. Samtidigt skärps kraven på energibesparing ständigt – inte minst inom EU. Det gör varje ny insats som kan spara energi välkommen. Kompressorkärl och avgasare är en något okänd men riktigt kompetent produktkombination som sänker energiförbrukningen. Låt oss ta en närmare titt på den.

Läs vidare