Hoppa till innehåll

Bästa öppna kärlet? Ett som är slutet

Den förmånliga prisbilden och besiktningsfriheten gör att öppna expansionskärl hänger sig kvar på marknaden. Men öppna kärl släpper lätt in luft från atmosfären – det ligger i sakens natur. Luft i vattenburna värme- och kylsystem riskerar att försämra såväl energiprestanda som inneklimat samt förkorta livslängden för systemkomponenter. Det finns ett enkelt sätt att komma runt problemet: Välj ett öppet expansionskärl med bälg.

Svår fiende

I många sammanhang är luft något positivt. Men i vattenburna värme- och kylsystem är luft högst ovälkommet. I huvudsak består luft av kväve (78%) och syre (21%). Kväve är en inert gas (reagerar inte kemiskt med sin omgivning) vilket orsakar bubblor i vattnet, medan syre får metallytor att rosta.

Vatten överför värme fyra gånger bättre än luft. Ju fler luftbubblor i systemet, desto lägre verkningsgrad och högre risk att systemet inte presterar enligt specifikation. Luft ökar också risken för oljud från rör, kopplingar och radiatorer och kan sätta den hydrauliska balansen ur spel. Att hitta och avhjälpa fel relaterade till luft är ofta knepigt och tidsödande.

Rost skapar oreda genom att minska livslängden på komponenter som pannor, pumpar, radiatorer, rör och ventiler. Rostflagor bidrar också till sämre flödescirkulation och i värsta fall igensättning.

Lägg till bälg

I ett öppet expansionskärl med bälg får luften från atmosfären svårt att leta sig in. Med avgasning på kärlets topp, som på AT 8340, räknas kärlet som öppet eftersom trycket är mot atmosfären. Det innebär att kärlet inte måste typgranskas eller besiktigas av ett ackrediterat organ. Ännu bättre skydd får du med luftavskiljare (filtrerar bort bubblor) partikelavskiljare (filtrerar bort smuts) och avgasare (tar bort gaser från vattnet).

AT 8340 finns med kärl från 200 till 5 000 liter och tryckhållningspump för upp till 13,5 bar drifttryck, går även att få i dubbelpumpsutförande.

Tänk på sikt

Ett öppet expansionskärl med bälg är 10-20 procent dyrare än ett öppet kärl utan bälg i nyss nämnda volymer. Det blir allt ifrån ett par tusenlappar till något över tiotusen kronor i reda pengar. Att slippa leta efter fel relaterade till luft, gång efter gång, spar tid. Om du spar fyra persontimmar om året, och varje timme kostar en femhundring, tjänar du in merskillnaden i inköpspris på två till fem år.

Kalkylen går således ihop, och resterande år innan du behöver köpa nytt kärl är rena vinsten. Du spar också energi, skapar ett bättre inneklimat och förlänger livslängden på vitala komponenter i systemet.

Vilket expansionskärl passar bäst i din anläggning? Läs mer i vår Kunskapsguide Tryckhållning & Expansion eller hör av dig till oss direkt.

Kontakta Viktor Hansson vid frågor.

Utforska konceptet Tryckhållning & Expansion

Ett bra system för tryckhållning fördelar värmen och kylan optimalt. Det kanske låter självklart, men är en konst att få till. Vi kan den konsten hela vägen från teori till praktik.

Utforska konceptet Tryckhållning & Expansion

Viktor Hansson

Marknads- & Produktansvarig, Tryckhållning, Avluftning & Återströmning

031-89 02 39
viktor.hansson@armatec.se