Hoppa till innehåll

När lönar det sig att byta undercentral?

Det är frågan det. En väl fungerande undercentral för fjärrvärme eller fjärrkyla gör skillnad för energiförbrukning och inomhusklimat. Men var går gränsen för när investeringen lönar sig? Centralprovaren från Armatec ger dig en bra inblick i vilka parametrar du bör titta på och hur snabbt du får tillbaka dina pengar.

Sämre med tiden

Ett första tecken på att det kan vara dags att byta undercentral är om energiräkningen är högre än normalt för perioden. När växlarna i centralen blir igensatta och slitna minskar gapet mellan tillopps- och returtemperatur i värmesystem (omvänt i kylsystem). Det ger en utspädningseffekt i fjärrvärmenätet, som många energibolag tar ut avkylningsavgift för.

Äldre undercentraler saknar ibland också energibesparande funktioner. Numera går det till exempel att få värmeväxlare med tomgångsfunktion för beredning av tappvarmvattnet och prognosstyrning som gör det möjligt att tidigare strypa flödet till radiatorerna. Nya växlare går även att få med verifierad prestanda. Om du väljer en AHRI-certifierad växlare vet du att en oberoende tredje part har bekräftat att du får vad du förväntar dig och betalar för.

Många ställer sig frågan som vi har svaret på.

Centralprovaren från Armatec ger dig en bra inblick i vilka parametrar du bör titta på och hur snabbt du får tillbaka dina pengar.

Räkna på saken

Det finns många som söker besked om när det är dags att byta undercentral för fjärrvärme och fjärrkyla: konsulter, installatörer, entreprenörer och inte minst fastighetsägarna själva. Simuleringsverktyget Centralprovaren kan ge dig en uppfattning om vad man sparar i kronor och kilowattimmar med en modern fjärrvärmecentral.

Som du ska se gör hög returtemperatur och bristfällig inställning av centralen att tiotusentals kronor om året försvinner till ingen nytta. I ett sådant läge brukar återbetalningstiden för en ny central av hög kvalitet landa på 3-4 år.

Vi ger dig helheten

De flesta tekniska system är en del av något större. En modern undercentral för fjärrvärme eller fjärrkyla är en viktig del. Andra väsentliga delar är korrekt dimensionerade styrventiler för tappvarmvattnet och noggrann injustering av systemet på distributionssidan. Armatec har både kunskapen och produkterna att få dina tekniska delsystem att fungera ihop.

Välkommen att diskutera ditt nästa projekt tillsammans med oss – vi hjälper dig gärna. Du kan också läsa mer om undercentraler på temat Nu ökar vi gapet.

Kontakta oss gärna vid frågor!

Fjärrvärmecentral AT 8485MC

Armatec fjärrvärmecentral AT 8485MC fjärrvärmecentral med AHRI-certifieradekopparlödda värmeväxlare…

Välj

Göran Johansson

Marknads- & Produktansvarig, Fjärrvärme- & fjärrkylcentraler

031-89 01 63
goran.johansson@armatec.se

Peyruze Özmen

Marknads- & Produktansvarig, Fjärrvärme- & Fjärrkylcentraler

031-89 02 92
peyruze.ozmen@armatec.se