Gå til innholdssider

Kvalitet

Armatec AS er sertifisert etter ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarden. Omfanget av sertifikatet gjelder avdeling Trollåsen, og våre andre avdelinger planlegges å bli sertifisert i begge standardene innen utgangen av 2025.

Vårt tilbud til våre kunder skal alltid være i tråd med våre kunders kvalitetskrav. Kvalitet er et sentralt aspekt av vår virksomhet, og implikasjonen fra toppledelsen er at teamets fokuspunkt er:

  • sterkt kundefokus
  • prosesstilnærming
  • kontinuerlig målbar forbedring slik at vi alltid overgår kundenes forventninger

ISO 9001:2015-standarden er basert på en rekke kvalitetsstyringsprinsipper. Ved å implementere ISO 9001:2015 sikrer vi at kundene får konsistente produkter og tjenester av god kvalitet.

Armatec er kvalifisert og registrert partner i:

  • Utilities NCE
  • JQS
  • Startbank

kiwa.png