Gå til innholdssider

Code of Conduct

Code of Conduct gjelder for alle som jobber i Armatec AS og er en plattform alle retningslinjer og regler er basert på. Etiske retningslinjer er til for å gi tydelig bilde på hvordan vi ønsker det skal være, og vært et grunnlag vi alle skal jobbe etter.

I Code of Conduct kan du lese om våre forventninger til oppførsel overfor ansatte, kunder, forretningspartnere og interessenter. Dette er som en utvidelse av våre grunnleggende verdier og prinsipper og gir et klart bilde av konsekvensene de har i vårt daglige arbeid.

For enkelhets skyld har vi integrert en rekke retningslinjer i Code of Conduct:

  • Likestilling-, mangfolds- og inkluderings policy
  • Arbeidsmiljø policy
  • Miljø policy
  • Kvalitets policy

In addition to the policies we have integrated into the Code of Conduct, we have the following policies:

  • Anti korrupsjons policy
  • Sanksjons policy
  • Kommunikasjons policy
  • Personals policy
  • Informasjonssikkerhets policy
  • GDPR policy


Code of Conduct er basert på internasjonalt vedtatte regler, de ti prinsippene i FNs Global Compact.