Siirry sisältöön

LESER varoventtiilit vetysovelluksiin

Maailmassa tuotetaan vuosittain yli 600 miljardia kuutiometriä vetyä prosessiteollisuutta varten. Vety on perusaine monilla teollisuudenaloilla, esimerkiksi jalostamoissa, ammoniakin tuotannossa ja muissa kemiallisissa prosesseissa. Vetyä tuotetaan kemiallisissa prosesseissa tai elektrolyysiprosesseissa sähköenergian avulla.

Näiden tarpeiden lisäksi teknologia, jolla vetyä voidaan käyttää energialähteenä polttomoottoreissa tai polttokennojen avulla, on nyt valmis korvaamaan tulevaisuudessa myös öljytuotteita.

Vety on energianlähde, ja sen etuja ovat muun muassa;

  • Neutraali CO2-jalanjälki: Uusiutuvista energialähteistä tuotettu vety on hiilidioksidipäästötön.
  • Joustava energian varastointi: Uusiutuvista energialähteistä tuotettua vetyä voidaan varastoida nestemäisessä tai kaasumaisessa muodossa säiliöihin ja luoliin. Se jaetaan alueelle siirrettävien säiliöiden ja olemassa olevien kaasuputkien avulla.
  • Vetyä voidaan käyttää joustavasti energialähteenä polttokennoissa, polttoaineena polttomoottoreissa ja koksin korvikkeena teräksen tuotannossa. Kun siihen lisätään hiilidioksidia, sitä voidaan käyttää myös polttoaineena.

vetuhauraus.JPG

Varoventtiilien tekninen haaste vetysovelluksissa

Vetyä varastoidaan ja kuljetetaan mahdollisimman suurella energiatiheydellä. Tämä tarkoittaa jopa -253 °C:n lämpötiloja, ja kylmässä nesteytetyssä vedyssä jopa 900 baarin paineita tankkausjärjestelmissä. Näissä prosesseissa käytettävien materiaalien on oltava vedylle soveltuvia.

vety 1.jpg

LESER TUOTTEET ERILAISIIN VETYSOVELLUKSIIN

Seuraavia tuoteryhmiä suositaan;

  • Compact Performance
  • High Performance
  • API

LESER suosittelee käytettäväksi austeniittisia ruostumattomia teräksiä, kuten LESERin standardimateriaaleja 1.4404/316L tai 1.4408/CF8M, hydrofiilisiin varoventtiilin osiin. Nämä materiaalit eivät ole herkkiä vetyhaurastumiselle. Se, käytetäänkö valettua vai taottua materiaalia, riippuu kulloisestakin käyttöolosuhteesta ja venttilien koosta.

LESER-varoventtiilit ovat osoittaneet soveltuvuutensa kryogeenisiin lämpötiloihin -150 °C:sta/-238 °F absoluuttiseen nollaan jo vuosien ajan. Parhaan tiiveystuloksen saavuttamiseksi näissä olosuhteissa suositellaan seuraavaa tuotekokoonpanoa:

  • Varoventtiili suuttimella - Tuoteryhmä API Tyyppi 5264
  • Metalliset tiivistepinnat - Vakioversio
  • Stellitoitu lautanen - LESER-lisävarustekoodi J25
  • Stellitoitu suutin - LESER-lisävarustekoodi L65.

Roy Länsilahti

Key Account Manager

+358 40 750 5233
roy.lansilahti@armatec.com