Siirry sisältöön

Biokaasu energiaksi

Armatecin venttiileillä ja toimilaitteilla täytetty plug and play -säiliö muuttaa biokaasun energiaksi kanadalaisen maanviljelijän mailta.

Juuri nyt melko erikoinen kontti on matkalla Tanskasta karjankasvattajan pellolle Kanadaan. Kontti on voimalaitos, joka on täynnä tanskalaista teknologiaa, joka toimii plug and play -ratkaisuna. Lyhyesti sanottuna tämä ratkaisu hyödyntää eläinten lannan ja muun jätteen anaerobisesta mädätysprosessista peräisin olevaa kaasua ja tuottaa energiaa jalostetun biokaasun muodossa.

Se, että kyseessä on plug and play -ratkaisu, voidaan ymmärtää varsin kirjaimellisesti. Säiliö sisältää kaiken ohjausjärjestelmistä prosessilaitteisiin ja venttiileihin huomioiden erilaiset turvallisuuteen liittyvät toiminnallisuudet, joten se on käyttövalmis heti.

"Kun laitos saapuu, kytkemme vain biokaasun, veden ja sähkön. Sitten laitos toimittaa maakaasua ja lämpöä", selittää Rasmus Vind Ebbesen, NISSEN Energy a/s:n operatiivinen johtaja.

Energiayhtiö on kaasunjalostuslaitokseksi kutsutun konttiratkaisun takana. Tämä tarkoittaa, että eläinten lannan anaerobisesta mädätysprosessista saatu biokaasu syötetään laitokseen, joka erottaa CO2:n ja metaanin, jolloin tuotetaan puhdistettua maakaasua (metaania).

Pneumaattiset venttiilit suojaavat kalvoja

NISSEN Energy on valinnut säiliön keskeisten venttiilien toimittajaksi tanskalaisen Armatecin, joka on myös tuonut hankkeeseen merkittävästi asiantuntemustaan.

Biokaasu venttiili kontti

Venttiilit ovat pneumaattisia, eli niitä käytetään paineilman avulla. Tämäntyyppiset venttiilit reagoivat nopeasti ja tarkasti, mikä on tärkeä ominaisuus mahdollisten vahinkojen estämiseksi.

"Aivan kuten auto ei voi hidastaa 100 km/h:sta 0 km/h:iin silmänräpäyksessä, myös tällaisen laitoksen painetta on säädettävä tarkasti. Tämä tarkoittaa, että joidenkin venttiilien on sulkeuduttava hitaammin kuin toisten, jotta estetään paineiskut takaisin järjestelmään", Armatecin tuotepäällikkö Jacob Hemicke selittää.

Hallitsemattomat paineiskut voivat vahingoittaa laitoksen sisällä olevia herkkiä kalvoja, jotka ovat kriittisiä laitoksen toiminnalle.

"Kalvojen suojaamiseksi tarvitsemme ohjausjärjestelmän, joka valvoo, että koko järjestelmässä käytetään oikeaa painetta", Jacob Hemicke lisää.

Pitkä spagettiputki

Rasmus Vind Ebbesen kuvailee kalvoja pitkiksi, ontoiksi spagettiputkiksi, joiden sivuilla on pieniä reikiä.

illustraatio biokaasusta energiaksi spagettiputki

Reikien koko mahdollistaa hiilidioksidin poistumisen raakabiokaasusta. Tämä on mahdollista, koska metaanimolekyylit ovat huomattavasti suurempia kuin CO2-molekyylit. Kun biokaasu kulkee putken läpi, hiilidioksidimolekyylit poistuvat pienten reikien kautta, kun taas puhdas metaanikaasu jatkaa kulkua putkessa.

Hiilidioksidi voidaan ottaa talteen muita käyttötarkoituksia varten, kun taas metaani käytetään jatkoprosesseissa. Jotta tämä prosessi voisi tapahtua, tarvitaan tietty paine. Armatecin venttiilit varmistavat, että kaasu ohjataan asianmukaisesti NISSEN Energyn kompressoriin, joka nostaa järjestelmän paineen 16 baariin.

"Kuvittele, että yrität puhaltaa ilmaa pitkän puutarhaletkun läpi; tarvitset kapasiteettia keuhkoihin. Tässä on sama periaate", Rasmus Vind Ebbesen selittää.

Epäpuhdas kaasu

Säiliöön tuleva biokaasu voi olla peräisin eläinten lannasta, jätevedestä ja ruokajätteestä.

Lyhyesti sanottuna prosessissa jätteet sijoitetaan mädättämöön, jossa syntyy biokaasua. Sen jälkeen Armatecin venttiilien ohjaama biokaasu johdetaan NISSEN Energyn suunnitteleman ja valmistaman kaasunkäsittelylaitoksen läpi. Laitos koostuu aktiivihiilisuodattimista, jotka poistavat epäpuhtauksia.

Nissen energy, Rasmus Vind Ebbesen ja Armatec, Jacob Hemicke

Rikki on erittäin haitallinen sekä kompressorille että herkille kalvoille, joilla hiilidioksidi erotetaan metaanista. Prosessi toistetaan ja jatkuu niin kauan, kunnes kaasu on riittävän puhdasta ja se voidaan lähettää jalostuslaitokseen.

Armatecin kehittyneitä venttiilejä valvoo laitoksen järjestelmänohjaus, ja yhdessä paine- sekä virtauslukemien kanssa maanviljelijä saa hälytyksen, jos järjestelmässä on epänormaalia toimintaa tai vikoja.

Lisäksi NISSEN Energy voi valvoa laitosta jatkuvasti Internetin välityksellä. "Se ei kuitenkaan vaadi operaattoria istumaan ja katsomaan näyttöä. Jos kaikki parametrit ovat kunnossa, järjestelmä huolehtii itsestään", Rasmus Vind Ebbesen sanoo.

Voit olla yhteydessä Suomen myyntiin, mikäli Armatecin tarjoamat ratkaisut kiinnostavat sinua.

Sami Vedenpää

Myyntipäällikkö, Varoventtiilit & Venttiilit

+358 40 060 9998
sami.vedenpaa@armatec.com

Esa Åman

Myyntipäällikkö, Säätö- ja toimilaitteet

+358 449 010 230
esa.aman@armatec.com

Myynti yleinen

Ole yhteydessä myyntiin

sales.finland@armatec.com